Wijshagen

Wijshagen is een van de vijf deelgemeenten van Meeuwen-Gruitrode.

De oppervlakte bedraagt 1.430 ha. Wijshagen bezat een langgerekte vorm en was in het midden slechts ongeveer 100 m breed.

Naast het dorp bezit Wijshagen nog de gehuchten Soetebeek, de Rieten en Plockroy.

De Wijshagerbeek ontspringt op de Rieten en vloeit in Opitter samen met de Itterbeek. In Plockroy bevinden zich meerdere vennen.

Reeds in het Neolithicum was Wijshagen bewoond, zoals blijkt uit meerdere vondsten. Ook de Romeinen hadden zich hier gevestigd. Vondsten uit beide periodes zijn te bezichtigen in het Gallo-Romeins museum in Tongeren. De gemeente Meeuwen-Gruitrode vond dat de vindplaats met de aanwezigheid van bronzen vaatwerk en bijgaven in voorhistorische graven in de schijnwerpers mocht staan. De site werd gerenoveerd en in 2010 opnieuw geopend. Een bezoek aan de archeologische site op de Rieten is dan ook de moeite waard.

De oudste vermelding van Wijshagen dateert uit 1157 als Wiscath. Wijshagen maakte deel uit van het domein van de graven van Loon, na 1366 van de Bisschoppelijke Tafel van Luik. Op juridisch gebied maakte de gemeente, samen met Ellikom, deel uit van het rechtsgebied van de schepenbank van Meeuwen, die Loons recht sprak. Op het grondgebied wordt een laathof vermeld, Wyshagen, ressorterend onder de schepenbank van Meeuwen.

Wijshagen was een afzonderlijke gemeente met tweejaarlijks verkozen burgemeesters, één voor het dorp en één voor het gehucht Plokrooi.

De oudste kerk, toegewijd aan O.L.-vrouw, zou een stichting van O.L.-Vrouwekapittel uit Maastricht zijn. Deze stond het patronaatsrecht af aan de abdij van Herkenrode. De pastoor werd door de abdis van Herkenrode benoemd. Bezienswaardig in de kerk zijn de klokken (1427), een 12de-eeuwse doopvont (een van de oudste van West-Europa) en een aantal laat-gotische beelden. De vroegere kerk zou samen met de kerk van Ellikom en Erpekom van hetzelfde type zijn. De kerk van Erpekom is te bezichtigen in Bokrijk. De huidige zaalkerk is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw.

Kerk Wijshagen

Sinds 1209 bezat de abdij van Herkenrode de hoeve Donderslag in Plockroy. In de Franse tijd werd deze in beslag genomen en verkocht. In 1968 werd ze afgebroken omdat ze bouwvallig was.

Bij een eerste fusie in 1971 vormden Wijshagen, Meeuwen en Ellikom de gemeente Meeuwen. In 1977 kwamen Meeuwen en Gruitrode (Gruitrode en Neerglabbeek) samen tot Meeuwen-Gruitrode.

Contact Informatie