Wettelijke samenwoonst

Twee personen kunnen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Dit kan voor mannen, vrouwen met of zonder verwantschap.

Daardoor bekomen samenwonenden een juridische zekerheid die te vergelijken is met deze van gehuwden.

Voorwaarden

 • Meerderjarig zijn
 • Handelingsbekwaam zijn
 • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap.
 • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres

Procedure

Opmaken verklaring

Je komt beiden naar de dienst Burgerzaken. De verklaring wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk opgemaakt. 

Beëindiging

Je kunt ook een wettelijke samenwoonst beëindigen.

Dit kan gebeuren:

 • Met onderlinge toestemming
 • Door een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot.
  De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd. 

De wettelijke samenwoonst houdt ook van rechtswege op bij:

 • Huwelijk van één van de partijen
 • Overlijden van één van de partijen 

De wettelijke samenwoonst houdt niet automatisch op bij verhuis van één van de partijen!

Meebrengen

Bij een opmaak verklaring wettelijke samenwoonst:                                                                                             
Beide personen komen persoonlijk met hun identiteitskaarten. 

Bij het verbreken met akkoord van beide partijen:                                                                              
Beide personen bieden zich aan met hun identiteitskaarten.

Bij een éénzijdige verbreking:
Eén van de personen biedt zich aan met zijn identiteitskaart. 

Bedrag

 • Opmaak verklaring wettelijke samenwoonst: gratis
 • Verbreking met onderlinge instemming: gratis
 • Eénzijdige verbreking: kosten gerechtsdeurwaarder, door verzoekende partij

Contact Informatie