Wat is een klacht?

Je kan als inwoner een klacht indienen als je het gevoel hebt dat je als burger niet correct behandeld werd door de gemeente of  het OCMW van Meeuwen-Gruitrode, zowel door een ambtenaar als iemand van het bestuur.

Een klacht is dan ook geen vraag om informatie, een melding, een suggestie en moet ook los gezien worden van de normale procedures van beroep en bezwaar in de opvolging van een dossier.

De klacht moet een gevolg zijn van een foutieve handelswijze, behandeling, niet toegepaste termijnen of een foutieve beslissing door een ambtenaar of mandataris. Ook als je niet bent ingelicht over het "waarom" van een beslissing of als je het gevoel hebt dat men afgeweken is van de gebruikelijke werkwijze, kan je een klacht indienen.

Contact Informatie