Vreemdelingen

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken kan je terecht voor o.a.:

  • Aankomst in de gemeente
  • Inschrijving in het vreemdelingenregister/bevolkingsregisters
  • Vestigingsaanvragen
  • Arbeidsvergunningen

Voor uitgebreide informatie over de vreemdelingenwetgeving kan je steeds de website van de Federale Overheidsdienst voor Binnenlandse Zaken, Algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken, raadplegen of contact nemen met de dienst vreemdelingenzaken van de dienst Burgerzaken.

Contact Informatie