Blauwalgen & verspilverbod leiding- en grondwater

7
aug
2018

UPDATE: Blauwalgen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaal Beverlo

De VMM bevestigt de aanwezigheid van blauwalgen in het kanaal Bocholt – Herentals. Ook het kanaal naar Beverlo is geïmpacteerd. Dit kanaal staat in open verbinding met het kanaal Bocholt-Herentals en er werd op verscheidene plaatsen een visuele vaststelling van een drijflaag gedaan.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden.

Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Geïmpacteerde zones:

  • Kanaal Bocholt - Herentals:

Op het kanaal Bocholt – Herentals werd blauwalg vastgesteld in de zone Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol.

  • Kanaal Beverlo:

Het kanaal Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals. Ook hier werd blauwalg visueel vastgesteld.

Captatie- en recreatieverbod

In samenspraak met de gouverneur wd. van de provincie Antwerpen, gelden vanaf vandaag volgende maatregelen:

  • Een verbod om water te capteren uit het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee
  • Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.

Ondanks de aantrekkelijke idee van verfrissing, blijft het algemeen zwemverbod in deze waterlopen.

Besluit Captatie Limburg blauwalg

____________________________________________________________________________________________________________

De aanhoudende droogte kan leiden tot moeilijkheden voor een normale waterbedeling. Om dit op te vangen, heeft gouverneur Reynders een verbod op verspilling van leiding- en grondwater in heel Limburg afgekondigd.

Het verbod op verspilling van grondwater geldt voor particulieren enkel tussen 8 en 20 uur. 

De aanhoudende droogte begint ook een zichtbaar effect te hebben op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren daalt sterk en sommige waterlopen komen droog te staan. Dit brengt zowel gezondheidsrisico's als ecologische schade met zich mee. In dat opzicht nam de gouverneur op 27/7/2018 een extra besluit om captatie uit de onbevaarbare waterlopen te verbieden, voor alle toepassingen, met uitzondering van beperkte captatie voor drinkwater van eigen vee dat buiten staat.​

Captatie is momenteel NIET verboden uit bevaarbare waterlopen en kanalen én ook NIET verboden uit de Limburgse plassen. De actueel afspraken op de plassen blijven gelden.

Het stilstaand water in het Broekven in Meeuwen-Gruitrode warmt snel op, waardoor er zuurstoftekort en botulisme kan optreden. De vissen worden daarom vandaag (27/07/2018) afgevangen en naar stromend water gebracht.  ⚠️Laat uw huisdieren niet drinken van het venwater.

Meer info via Noodplanning en crisisbeheer Limburg. Je ontdekt er wat wel en niet mag tijdens de duur van het verspilverbod.

Lees het besluit over het verspilverbod van provincie Limburg.

Lees het besluit over het captatieverbod van provincie Limburg.

Lees hier alle droogtemaatregelen in Limburg.