Verkeershinder

 • zaterdag 13 oktober: Kermisfuif JH De Mans

Op zaterdag 13 oktober vanaf 20 uur tot zondag 14 oktober om 3 uur geldt er éénrichtingsverkeer in de volgende straten:

 • in de Kerkhofstraat vanaf het kruispunt met de Gruitroderbaan tot aan het kruispunt met de Vredestraat, in de richting van de Vredestraat.
 • In de Vredestraat, vanaf het kruispunt met de Kerkhofstraat tot aan het kruispunt met de Houbenstraat, in de richting van de Houbenstraat.
 • Er geldt in de Kerkhofstraat, vanaf het kruispunt met de Vredestraat tot aan de weg naar de parking sportzone een verbod voor alle verkeer, met uitzondering van de bezoekers sportzone en fuif, fietsers en de hulpdiensten.
 • In de Kerkhofstraat, net na de toegangsweg naar de parking sportzone, tot aan het kruispunt Kerkhofstraat-Bosstraat geldt er een verbod voor alle verkeer, uitgezonderd de fuifbus.
 • Er geldt ook een parkeerverbod in de Kerkhofstraat vanaf het kruispunt met de Gruitroderbaan tot aan het kruispunt met de Vredestraat en een parkeer- en stilstaanverbod in de Bosstraat vanaf het kruispunt Houbenstraat-Bosstraat tot aan het kruispunt Bosstraat-Genitsstraat.
 • Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u in volgende straten:
  • In de Kerkhofstraat vanaf het kruispunt met de Gruitroderbaan tot aan het kruispunt met de Vredestraat; 
  • In de Bosstraat vanaf het kruispunt Houbenstraat-Bosstraat tot aan het kruispunt Bosstraat-Genitsstraat.
 • zaterdag 13 tot vrijdag 19 oktober: Verkeersmaatregelen Weg naar Helchteren nav kermisactiviteiten

Van zaterdag 13 oktober om 12 uur tot vrijdag 19 oktober 8 uur geldt volgende snelheidsbeperking op gewestweg N719 - Weg naar Helchteren:

 • 50 km/u vanaf de Kapelstraat - Weg naar Helchteren tot 150 m vooribj het kruispunt Hensemstraat - Weg naar Helchteren, in beide richtingen

Tijdens deze periode geldt er een parkeer- en stilstaanverbod:

 • In de Lindestraat;
 • In de Hensemstraat vanaf het kruispunt met de Weg naar Helchteren tot aan de zijweg naar de Watertoren;
 • vanaf het kruispunt Kapelstraat-Weg naar Helchteren tot aan het kruispunt Hensemstraat -Weg naar Helchteren.
 • zondag 14 tot en met donderdag 18 oktober: Meeuwen kermis

 • donderdag 18 oktober: Kermisfuif In The Mood

In de Hensemstraat geldt er tijdens de periode van donderdag 18 oktober - 20 uur tot vrijdag 19 oktober - 2 uur éénrichtingsverkeer vanaf het kruispunt met de Klaverstraat tot aan de Weg naar Helchteren in de richting van de Weg naar Helchteren.

Tijdens deze periode geldt er in de Lindestraat een verbod voor alle verkeer.

 • zondag 4 november: Sint-Hubertusfeest

Weg naar Opitter afgesloten.

 • donderdag 27 december: Kerstcorrida

Meeuwen centrum en omliggende straten afgesloten.

Contact Informatie