Verkeershinder

Sinds maandag 14 mei 2018 is de firma Kerkhofs Wegenbouw uit Meeuwen-Gruitrode gestart met volgende werken:

 • Affrezen huidige asfalt en aanleg nieuw asfalt in de Heikanstraat
 • Plaatselijk herstellen asfalt in de Wilgenstraat, Beukenstraat, Kiëstraat, Hoekstraat, Heidestraat, Merelstraat, Taelstraat, Kapelstraat en Jagerstraat
 • Specifiek in Wijshagen:

  • Affrezen huidige asfalt en aanleg nieuw asfalt in de Tussenstraat, Sportpleinstraat, Parklaan, Noordstraat, Bosdijkstraat, Kastanjestraat, gedeelte Notenstraat
  • Vernieuwen betonnen watergreppel in de Sportpleinstraat, Parklaan, Tussenstraat, Noordstraat, Bosdijkstraat en Kastanjestraat
  • Plaatselijk herstellen watergreppel in de Sportpleinstraat, Parklaan, Noordstraat en Kastanjestraat

 • maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 augustus: Fietsdriedaagse

Omwille van de fietsdriedaagse aan Café In The Mood wordt er vanaf maandag 6 augustus (8 uur) tot donderdag 9 augustus (8 uur) een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd op de Weg naar Helchteren vanaf het kruispunt met de Kapelstraat tot aan het kruispunt met de Wilgenstraat.

 • zaterdag 25 & zondag 26 augustus: Commanderijfeesten

Weg naar Opoeteren in Gruitrode wordt afgesloten vanaf de Royestraat tot aan de Opstraat.

 • zaterdag 8 & zondag 9 september: Ruusfieste

Roesstraat in Gruitrode wordt afgesloten voor alle verkeer.

 • zaterdag 8 september: Buurtfeest Vredestraat

Vredestraat in Meeuwen wordt afgesloten voor het verkeer.

 • vrijdag 7 & zaterdag 8 september: Chirofuif & Soirée Dansée

Snelheidsbeperking in de Genits- en Bosstraat.

 • vrijdag 14 september: Film in het Bos

Kolisstraat in Meeuwen wordt afgesloten.

 • zondag 16 september: Traktorentreffen

Schutterslaan in Ellikom wordt afgesloten.

 • zaterdag 29 september: Oktoberfest

Snelheidsbeperking in de Genits- en Bosstraat.

 • zondag 14 tot en met donderdag 18 oktober: Meeuwen kermis

Dorpsstraat afgesloten vanaf de Torenstraat tot aan de Kiestraat.

 • donderdag 18 oktober: Kermisfuif In The Mood

Snelheidsbeperking Weg naar Helchteren.

 • zondag 4 november: Sint-Hubertusfeest

Weg naar Opitter afgesloten.

 • donderdag 27 december: Kerstcorrida

Meeuwen centrum en omliggende straten afgesloten.

Contact Informatie