Verblijfstitels - vreemdelingenkaarten

Wat en voor wie?

Niet-Belgen waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, kunnen een verblijfskaart bekomen na instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.

Ofwel word je in het bezit gesteld van een kartonnen kaart (immatriculatieattesten model A of Model B) ofwel krijg je een elektronische vreemdelingenkaart (EVK).

Welke types van verblijfstitels zijn er?

• A = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf
• B = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
• C = Identiteitskaart voor vreemdelingen
• D = EG - langdurig ingezetene in België
• E = Verklaring van inschrijving
• E+ = Document ter staving van duurzaam verblijf
• F = Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
• F+= Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
• H = Europese blauwe kaart

Invoering van biometrische gegevens in de verblijfstitels

Wij zijn ondertussen bezig met het uitreiken van biometrische verblijfstitels, met name A-, B-, C-, D- en H-kaart. De biometrische kaarten zijn voor onderdanen van derde landen (niet EU-landen) met uitsluiting van de gezinsleden van een burger van de Europese Unie.

Voor de E(+)- en F(+)-kaart verandert er niets.

De biometrie bestaat uit drie pijlers:

• Het nemen van de vingerafdrukken
• De registratie van de handtekening geschreven op een elektronische PAD
• Het scannen van de foto volgens internationale normen.

De pasfoto's voor de biometrische verblijfstitels (A-, B-, C-, D- of H-kaart) moeten voldoen aan nieuwe normen(ICAO: international civil aviation organization).
Volg de richtlijnen voor een goede foto.

Enkele belangrijke aandachtspunten:
- Neutrale gezichtsuitdrukking: niet (glim)lachen, niet fronsen, geen tanden zichtbaar, mond gesloten
- Hoofd en schouders recht voor objectief
- Gezicht volledig vrij
- Ogen goed zichtbaar, geen weerkaatsing, geen getinte glazen, montuur niet langs de ooglijn.

Let op! De wachttijden kunnen hierdoor oplopen gezien de langere behandelingstijd aan het loket.

Is de elektronische vreemdelingenkaart (EVK) een identiteitskaart?

Neen. De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zowel EU- als niet EU-onderdanen moeten altijd in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart / geldig nationaal paspoort van hun land van oorsprong.

Procedure na de aanvraag - afhalen van een EVK

Na 3 tot 4 weken ontvang je een witte omslag zonder afzender. De omslag bevat uw PIN- en PUKcode. Deze heb je nodig voor de activering van je nieuwe elektronische vreemdelingenkaart.

Hou deze persoonlijke codes goed bij! Je hebt ze nodig wanneer je van adres wijzigt, als je toepassingen zoals tax-on-web wil gebruiken, enz ... .

Als je de codes ontvangen hebt, kom je ermee naar de dienst Burgerzaken.

Je moet ofwel de oude verblijfstitel, ofwel de bijlage 8/8bis, ofwel de bijlage 15 inleveren. Pas dan kan de vreemdelingenkaart geactiveerd worden.

Let op! De biometrische verblijfstitels (A-, B-, C- D- en H-kaart) moeten persoonlijk afgehaald worden aangezien de vingerafdrukken zowel bij de aanvraag als bij de afhaling worden gescand.

In geen enkel geval, wordt je nationale identiteitskaart of paspoort ingehouden, vernietigd, verscheurd of versneden.

Pin- en pukcode kwijt?

Als je de pincode van je EVK niet meer kent of kwijt bent, kan je in noodgeval nieuwe codes aanvragen. Je moet deze codes persoonlijk aanvragen aan de loketten van de dienst Burgerzaken. Daar kan je de nieuwe codes komen ophalen na een tweetal weken.

Let wel! Sinds 1 januari 2016 betaal je 5 euro voor de aanvraag van nieuwe codes (PIN/PUK).

Wat bij verlies of diefstal?

Verlies

Inwoners met een andere nationaliteit, dienen bij de politie een attest van verlies ("Annexe 12") aan te vragen.

Diefstal

Bij diefstal van je verblijfstitel, moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de lokale politie. Je krijgt een attest ter vervanging van je elektronische vreemdelingenkaart, hiervoor heb je 1 pasfoto nodig.

Is je verblijfstitel verloren of gestolen? Blokkeer via DOC STOP.

Docstop

Deze helpdesk biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen op zeven het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren.

tel. 00800 2123 2123 (gratis)
tel. + 32 2 518 21 23

De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen.

Terugvinden:
Als je de kaart binnen de 7 dagen terugvindt, breng dan de dienst Burgerzaken op de hoogte. De kaart kan dan opnieuw geactiveerd worden.

Niet teruggevonden of later dan 7 dagen na de aangifte teruggevonden:
Werd je vreemdelingenkaart niet teruggevonden binnen de termijn van 7 dagen, dan is de annulatie definitief. Je dient zelf langs te komen om een nieuwe vreemdelingenkaart aan te vragen bij de dienst Burgerzaken.

Bedrag

• Normale procedure: 20 euro
• Spoedprocedure: 105 euro
• Zeer dringende aanvraag: 190 euro

Voor biometrische vreemdelingenkaarten is ENKEL keuze tussen een gewone aanvraag en een zeer dringende spoedprocedure.

* De exacte datum waarop de EVK met bijhorende codes ter beschikking klaar zal liggen bij het gemeentebestuur kan pas bij de aanvraag bepaald worden. Dit hangt af van allerlei factoren (dag en uur van aanvraag, weekends, vakantiedagen, enz ...).

Let op: Bewaar je codes nooit bij je vreemdelingenkaart. Hiermee kan men bij een diefstal je elektronisch handtekening gebruiken!

Contact Informatie