Veiligheidsmaatregelen

Welke maatregelen, verplicht of niet verplicht?

EHBO post

Enkele richtlijnen voor het bepalen of je al dan niet een EHBO-post voorziet (*):

  • Vanaf 750 bezoekers doe je best een beroep op de deskundigheid van het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis of een medische post.
  • Vanaf 2.000 personen is de lokale burgemeester bevoegd. Hij beslist hoeveel en welke medische middelen worden ingezet.
  • Voor grote evenementen kan je advies inwinnen bij de Provinciale Commissies voor Dringende Medische Hulpverlening.

Wanneer je geen EHBO-post nodig acht, hang dan op zijn minst een lijst uit met noodnummers uit (brandweer, politie, medische spoeddienst, antigifcentrum, dokter van wacht, brandwondencentrum...) en zorg dat je EHBO-koffer in orde is!

Security/bewaking

Je kan op drie manieren security organiseren:

Voor de juiste regelgeving gebruiken van security verwijzen we je door naar www.fuifpunt.be

Tijdelijke inrichitngen en evenementen

Bij tijdelijke inrichtingen en evenementen dien je aan verschillende veiligheidsvoorwaarden te voldoen.

Contact Informatie