Jaarlijks organiseert de gemeente in samenwerking met Limburg.net een aparte inzameling van gebruikt frituurolie en -vet op het recyclagepark. Per binnengebrachte liter gebruikte ontvang je dan een krasbiljet waarmee prijzen te winnen zijn.

valorfrit

Contact Informatie