Update: werken Weg naar Opoeteren & - Opitter

31
jan
2018

De komende weken werkt de aannemer de inritten, voetpaden en bermen langs de Weg naar Opitter en de Weg naar Opoeteren af. Op een paar plaatsen is er ook nog werk aan de fietspaden en middenbermen. 

De Weg naar Opitter werd voor de kerstvakantie weer opengesteld in beide richtingen. Ook op de Weg naar Opoeteren kan het verkeer steeds in twee richtingen blijven rijden. Om veilig te kunnen werken zet de aannemer indien nodig wel tijdelijke werfverkeerslichten in, die zorgen dat auto’s plaatselijk beurtelings voorbij de werkzone kunnen rijden.

Op het einde van het project, in de loop van maart, zal de landmeter opnieuw langskomen om de (nieuwe) eigendomsgrenzen aan te duiden en plaatst de aannemer overal nieuwe paalstenen. 

Tenslotte zal ook de rijweg van de Weg naar Opoeteren, vanaf het kruispunt met de Weg naar Opitter en Groenstraat tot aan de laatste woningen nog een nieuwe laag asfalt krijgen. Door het slechte weer in december was het niet mogelijk om dit voor de kerstvakantie te doen. Deze werken zijn daarom uitgesteld tot het voorjaar van 2018. Zodra de asfaltcentrales uit winteronderhoud zijn en het weer het toelaat, zullen deze asfaltwerken ingepland worden. 

Contact Informatie