Uittreksel strafregister

In een uittreksel uit het strafregister staat of je al veroordelingen hebt opgelopen. 

Veroordelingen die je hebt, worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel. 

Er bestaan 3 modellen:

  • Het model afgeleverd conform artikel 595 Wetboek van Strafvordering bestemd voor alle andere activiteiten dan deze vermeld bij de volgende twee modellen.
  • Het model afgeleverd conform artikel 596.1 Wetboek van Strafvordering bestemd voor een aantal gereglementeerde activiteiten bijvoorbeeld: wapenvergunning, jachtverlof, drankslijteren, fiscale beroepen, sollicitaties overheid, ... .
  • Het model afgeleverd conform artikel 596.2 Wetboek van Strafvordering bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-, medische- en sociale begeleiding, hulpverlening an jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voorwaarden

Je kan een uittreksel persoonlijk aanvragen of een ondertekende volmacht geven aan een persoon die ingeschreven is in Meeuwen-Gruitrode. 

Je moet de reden meedelen waarvoor het document moet dienen.

Procedure

Tijdens de openingsuren kan je een uittreksel halen bij dienst Burgerzaken. 

Documenten bestemd voor het buitenland moeten ondertekend worden door de Burgemeester.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Volmacht als je een document voor iemand anders ophaalt.

Bedrag

Gratis.

Contact Informatie