Studiebeurzen

Onder bepaalde voorwaarden kan je recht hebben op een studietoelage voor je studerende kinderen.

 Sinds enkele jaren, geldt dit niet alleen voor het hoger onderwijs. Een school- en studietoelagen kan je nu ook aanvragen voor:

  • Kleuters
  • Leerlingen uit het lager onderwijs
  • Leerlingen van het deeltijds leerplichtonderwijs

 Als je vorig jaar al een aanvraag deed, krijg je automatisch een nieuw aanvraagformulier in de bus.

Wat kost dit? 

De informatie wordt gratis verstrekt

Studiebeurs aanvragen

Een aanvraag ken je online indienen via de website http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/. De meeste gegevens van je gezinssamenstelling zijn dan al ingevuld en je spaart de kost van postzegels.

Het kan ook schriftelijk maar dan moet je wel bepaalde informatie zelf verzamelen. Een schriftelijke aanvraag stuur je naar:

Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel  

De dienst individuele hulpverlening helpt je - indien nodig - met het invullen van je aanvraag. Dit kan tijdens de spreekuren. Maak hiervoor eerst een afspraak via tel. 011 79 01 70.

Meer info:

http://www.studietoelagen.be/

of het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Overheid.

Contact Informatie