Stedenbouwkundige vergunningen

Voor bouwwerken, voor uitbreidingswerken en/of voor verbouwingswerken evenals voor technische en reliëfwerken heb je een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) nodig.

Ook in andere gevallen heb je vaak een bouwvergunning nodig:

  • Als de functie van een pand verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel
  • Als het aantal woongelegenheden verandert
  • Bij werken aan de voorgevel
  • Bij kappen boom, kappen bos, ...

Informeer je dus altijd eerst bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

 Er zijn ook werken waarbij je vrijgesteld bent van stedenbouwkundige vergunning of melding.

Procedure

De procedure die een aanvraagdossier moet doorlopen, hangt af van de complexiteit van het dossier. Afhankelijk hiervan kan de procedure minder of meer tijd in beslag nemen. In eerste instantie bedraagt de termijn voor een stedenbouwkundige vergunning minimum 75 dagen en maximaal 105 dagen.

De aanvraagformulieren en andere documenten vind je via deze link.

Contact Informatie