Stamboomopzoekingen

Wie in Meeuwen-Gruitrode aan stamboomopzoekingen wil doen, moet hiervoor een machtiging hebben van de Rechtbank.

Deze machtiging moet aangevraagd worden bij:
Rechtbank van Eerste Aanleg
Kabinet van de Voozitter
Piepelpoel 10
3700 Tongeren

Als je de machtiging verkregen hebt, kan je je tot onze dienst Bevolking wenden op woensdag en donderdag tussen 13.00 en 16.00 u.

Contact Informatie