Sneeuw- en ijzelbestrijding

Gladheidsbestrijding op openbare wegen

De gladheidsbestrijding op openbare wegen, pleinen en fietspaden valt ten laste van de wegbeheerders.

Zo staan in Meeuwen-Gruitrode 24/24 u. ploegen paraat van de gemeente Meeuwen-Gruitrode en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald de afdeling Wegen en Verkeer Limburg, om de gladheid te bestrijden op onze wegen. De gemeente bestrooit enkel gemeentewegen, Afdeling Wegen en Verkeer bestrooit de gewestwegen.

Afdeling Wegen en Verkeer staat dus in voor de volgende wegen: Weg naar Helchteren - Weg op Bree - Soetebeek, Dorpsstraat-Hoogstraat-Genkerbaan-Plockroy-Weg naar Zwartberg, Omleidingsweg rond Meeuwen, Grote Baan, Breekiezel - Weg naar As en Weg naar Opoeteren.

De rest van de wegen valt onder de bevoegdheid van onze gemeente.

De gladheidsbestrijding op onze gemeentewegen gebeurt volgens vooraf vastgelegde routes.

Als eerste trachten we altijd de wegen die belangrijk zijn voor het grote verkeer goed berijdbaar te houden, nl.  de Peerderbaan, Weg naar Ellikom, Genitsstraat - Muisvenstraat, Ophovenstraat - Dampstraat, Wijshagerkiezel en de Weg naar Opitter.

In een volgende fase worden de wegen met doorgaand verkeer en de verbindingswegen tussen woonkernen vrijgemaakt.

Daarna komen de plaatselijke bedieningswegen aan de beurt.

Jammer genoeg is het onmogelijk om elke vierkante meter verharding op te nemen in onze routes.

Enkel in periodes van langdurig aanhoudende gladheid kan beslist worden om ook de resterende wegen aan te pakken, voor zover de andere wegen er goed bij liggen én de zoutvoorraden voldoende zijn.

Wanneer is strooizout het meeste afdoend?

Indien er genoeg verkeer is. De dooiresultaten zijn soms ondermaats doordat bv. sneeuw niet vermengd geraakt met het dooizout door het weinige verkeer in de straten.

Voor meldingen van gladheid, vragen en klachten kan je terecht bij de technische dienst.

Contact Informatie