Ruimtelijke ordening - Enkel op afspraak tijdens de openingsuren

 • Bouw- en verkavelingsvergunningen
 • Meldingen
 • Ruimtelijk structuurplan
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Stedenbouwkundige inlichtingen
 • Grondverhandelingen
 • Leegstandsregister
 • Woonbeleid
 • GIS
 • Bouwovertredingen
 • Uitzetten bouwlijn
 • Gecoro

Waar kan je ons bereiken?