Rijbewijs

Om met een auto, vrachtwagen, bus of moto te rijden op de openbare weg heb je een rijbewijs nodig.

Bij de dienst Burgerzaken kan je terecht voor:

 • Eerste rijbewijs (diverse categorieën)
 • Vernieuwing rijbewijs
 • Duplicaat rijbewijs (bij verlies of diefstal)
 • Inwisselen buitenlands rijbewijs naar Belgisch rijbewijs
 • Internationaal rijbewijs
 • Voorlopig rijbewijs

Categorieën rijbewijzen

 • Bromfiets - categorie AM
 • Motorfiets - categorie A
 • Wagen - categorieën B, B+E
 • Vrachtwagens - categorieën C, C1, C+E, C1+E
 • Bussen - categorieën D, D1, D+E, D1+E
 • Landbouwvoertuigen - categorie G

Opgelet!
Het rijbewijs in bankkaartmodel wordt uitgereikt aan personen die een nieuw rijbewijs aanvragen.
De oude rijbewijzen (papieren versie) blijven geldig tot 2033. Indien je foto niet meer gelijkend is, verouderd of onduidelijk geworden is, raden wij aan om je rijbewijs toch eerder te vernieuwen.

Voorwaarden

Voor aanvraag van een eerste rijbewijs:
geslaagd zijn voor:

 • Theoretisch examen
 • Praktisch rijexamen

Je dient je persoonlijk aan te bieden. Indien je in het bezit bent van een voorlopig rijbewijs, moet je dit ook even meebrengen.

Procedure

Voor aanvraag / ophaling rijbewijzen diverse categorieën ga je naar:

 • De dienst Burgerzaken
 • Neem je de vereiste documenten mee 
 • Betaal je bij de aanvraag

Je krijgt je rijbewijs niet meteen mee.
De loketbediende zegt je wanneer je je rijbewijs kan ophalen.

Vernieuw je rijbewijs

 • Bij een verhoging van de categorie na een geslaagd examen
 • Als je foto verouderd of onduidelijk geworden is
 • Als je een nieuw medisch getuigschrift hebt

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs kan je een duplicaat krijgen van je rijbewijs.
Eerst doe je aangifte bij de politie en met het attest van aangifte ga je naar de dienst burgerzaken. 

Rijden met landbouwvoertuigen - rijbewijs categorie G, bijkomende reglementen:

 • Je bent geboren op 1 september 1986 of later:
  Voor de weg van de hoeve naar het veld en terug moet je een rijbewijs B hebben of een rijgetuigschrift T, indien je hier niet over beschikt, ben je verplicht een rijbewijs categorie G te hebben (vanaf 31 december 2008 is een rijbewijs categorie G verplicht).
  Voor een andere weg moet je een rijbewijs categorie G hebben.
 • Je bent geboren tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986:
  Tot 31 december 2008 is geen rijbewijs G verplicht voor het traject hoeve - veld en terug, daarna wel. Voor een ander traject is een rijbewijs G verplicht of een rijbewijs categorie B, BE, C1, C1E, C of CE naargelang het gewicht van het landbouwvoertuig.
 • Je bent geboren vóór 1 oktober 1982:
  Je moet geen rijbewijs categorie G in je bezit hebben
 • Het rijbewijs G is onbeperkt geldig 

Meebrengen

Aanvraag eerste rijbewijs

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • De nodige attesten (getuigschrift van 20 uren praktisch onderricht)
 • Identiteitskaart
 • Voorlopig rijbewijs
 • Op je rijbewijs wordt de foto van je identiteitskaart gebruikt.
  Wil je op je rijbewijs een andere foto dan deze op je identiteitskaart, breng dan een recente en geldige pasfoto mee.  

Een duplicaat van een rijbewijs (bij verlies of diefstal)

 • Identiteitskaart
 • Attest van aangifte bij politie
 • Pasfoto, indien je een andere foto wil dan deze op je identiteitskaart

Bedrag

 • Een eerste rijbewijs: 25 euro
 • Een duplicaat van een rijbewijs (bij verlies of diefstal): 25 euro
 • Vernieuwing rijbewijs: 25 euro
 • Rijbewijs categorie G (landbouwvoertuigen): 25 euro
 • Internationaal rijbewijs: 16 euro

Contact Informatie