Politiereglementen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via 'aanplakking' aan het gemeentehuis.

Dit is niet meer van deze tijd en daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist dat dit vanaf 1 januari 2014 enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente in kwestie.

Het decreet (artikel 178) is niet gewijzigd, dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan. De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan tenzij het anders bepaald is.

Permanente politiereglementen

- Politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (afvalreglement).
Bekendmaking: 15 december 2014

- Politiereglement betreffende de invoering van een tonnagebeperking tot 5 Ton in een gedeelte van de Lommerstraat en de Brogelerweg.
Bekendmaking: 15 december 2014

- Politiereglement betreffende de wijziging verkeerssituatie in de Muisvenstraat.
Bekendmaking: 15 december 2014

- Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van een inhaalverbod op de N730 - Weg naar As
Bekendmaking: 29 januari 2015

- Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van een snelheidsbeperking van 70 km/u op de N719 - Weg naar Helchteren
Bekendmaking: 29 januari 2015

- Politiereglement inzake het invoeren van een parkeerzone voor de schoolbus in de Beemdstraat
Bekendmaking: 30 april 2015

- Politiereglement betreffende de invoering van een tonnagebeperking tot 5 Ton in de Heerstraat
Bekendmaking: 30 april 2015

- Politiergelement houdende verkeersbeperkende maatregelen in Meeuweneinde en Gielisheide
Bekendmaking: 29 oktober 2015

- Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Bekendmaking: 26 november 2015

- Wijziging verkeerssituatie in Bosdijkstraat, Lijsterstraat, Luythegge, Olmenstraat, Opstraat en gedeelte fietsroutenetwerk tussen knooppunt 34 en zijweg Ophovenstraat.
Bekendmaking: 28 januari 2016

- Wijziging verkeerssituatie in zijweg Ophovenstraat (fietsroutenetwerk)
Bekendmaking: 28 april 2016

- Wijziging verkeerssituatie op het gedeelte van het fietsroutenetwerk tussen de Rietenstraat en de Wijshagerkiezel
Bekendmaking: 27 oktober 2016

- Politieverordening op het verkeer: aanduiding bebouwde kommen, plaatsen agglomeratieborden
Bekendmaking: 28 september 2017

- Wijziging verkeerssituatie Poststraat, Bloemenstraat, Populierenstraat, Zijstraat en Zwaluwstraat in het kader van de vermindering van het sluipverkeer en de bevordering van de verkeersveiligheid in de betrokken straten
Bekendmaking: 11 december 2017

- Politiereglement betreffende de invoering van een parkeerverbod in de Tienderstraat
Bekendmaking: 11 december 2017

Tijdelijke politiereglementen

2017

- Politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de organisatie van een vuurwerk in het centrum van Gruitrode op 2 januari 2017
Bekendmaking: 19/12/2016

- Politieverordening op het verkeer in de Genitsstraat naar aanleiding van het evenement op 21 januari 2017
Bekendmaking: 19/12/2016

- Politiereglement op het verkeer tijdens de paddenoverzetactie in de Gestelstraat, Bullenstraat en de Brogelerweg vanaf 1 februari 2017 tot en met 9 april 2017
Bekendmaking: 09/01/2017

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van een motorcross op 11 februari 2017
Bekendmaking: 16/01/2017

- Tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de carnavalsoptocht op zondag 19 maart 2017 in de deelgemeente Meeuwen
Bekendmaking: 23/01/2017

- Politiereglement naar aanleiding van de actie 'super Vince' op 25 februari 2017
Bekendmaking: 20/02/2017

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van een Duinentocht voor ruiters en menners op zondag 5 maart 2017
Bekendmaking: 20/02/2017

- Politiereglement op het verkeer tijdens een schietwedstrijd op zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 in deelgemeente Ellikom
Bekendmaking: 13/03/2017

- Tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van het Dorpsfeest op zondag 28 mei 2017
Bekendmaking: 13/03/2017

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van schoolfeest Klim-op Meeuwen op 22 april 2017
Bekendmaking: 10/04/2017

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de opening van het toeristisch seizoen in Meeuwen-Gruitrode op 23 april 2017
Bekendmaking: 10/04/2017

- Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de organisatie van de KLJ Familiedag in Meeuwen op 23 april 2017
Bekendmaking: 10/04/2017

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van een verkeersdag op 25 april 2017
Bekendmaking: 10/04/2017

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van een paardenkoers op zondag 4 juni 2017
Bekendmaking: 08/05/2017

- Politieverordening op het verkeer aan de parking op het Phil Bosmansplein naar aanleiding van de organisatie van een "sharefair" op zaterdag 20 mei 2017
Bekendmaking: 08/05/2017

- Tijdelijk politiereglement inzake het plaatsen van snelheidsremmende elementen in de Verbindingsstraat
Bekendmaking: 15/05/2017

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een barbecue in de Gestelstraat op zaterdag 1 juli 2017
Bekendmaking: 12/06/2017

- Politieverordening op het verkeer aan de parking aan het buurthuis in Wijshagen naar aanleiding van een carwash op zaterdag 8 juli 2017
Bekendmaking: 12/06/2017

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van een 'tuningshow' op zaterdag 8 juli 2017 in de Kerkhofstraat
Bekendmaking: 12/06/2017

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de 'schuimparty' op vrijdag 21 juli 2017 in de Kerkhofstraat
Bekendmaking: 12/06/2017

- Tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens het wielerweekend van zaterdag 29 en zondag 30 juli 2017
Bekendmaking: 12/06/2017

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een barbecue in de Jan van Goorstraat op vrijdag 28 juli 2017
Bekendmaking: 12/06/2017

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een BBQ in de Leliestraat op zaterag 8 juli 2017
Bekendmaking: 26/06/2017

- Politiereglement op het verkeer bij gelegenheid van een fietsdriedaagse op 7, 8 en 9 augustus 2017
Bekendmaking: 26/06/2017

- Politiereglement op het verkeer in de Groenstraat naar aanleiding van het voetbaltornooi georganiseerd door Nevok Gruitrode op 12 en 13 augustus 2017
Bekendmaking: 26/06/2017

- Politiereglement naar aanleiding van een tractorshow op 26 en 27 augustus op een terrein tussen de Camp- en Kabienstraat
Bekendmaking: 26/06/2017

- Politieverordening op het verkeer naar aanleiding van een motorcrosswedstrijd om een terrein langs de Weg naar Zwartberg op 26 en 27 augustus 2017
Bekendmaking: 31/07/2017

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de 'Ruusfieste' op 8, 9 en 10 september 2017
Bekendmaking: 07/08/2017

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een BBQ in de Vredestraat op zaterdag 9 september 2017
Bekendmaking: 07/08/2017

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van de activiteit 'Film in het bos' aan Kolisbergen op 16 september 2017
Bekendmaking: 07/08/2017

- Tijdelijke politieverordening houdende beperkingen op het verkeer in de Schutterslaan ter gelegenheid van het "traktortreffen" op zondag 17 september 2017
Bekendmaking: 07/08/2017

- Politiereglement naar aanleiding van de activiteit TVL Vertelling op 23 augustus 2017
Bekendmaking: 07/08/2017

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van de activiteiten georganiseerd door de Chiro Meeuwen op de evenementsweide op 8 en 9 september 2017
Bekendmaking: 04/09/2017

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van de 'Dag van de Landbouw' bij bessenplantage Schrijnwerkers langs de Weg naar As op 17 september 2017
Bekendmaking: 04/09/2017

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van de organisatie van het 'Oktoberfest' op 23 september 2017
Bekendmaking: 11/09/2017

- Tijdelijke politieverordening op het verkeer op zondag 1 oktober 2017 ter gelegenheid van een loopwedstrijd in Ellikom
Bekendmaking: 11/09/2017

- Politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de organisatie van het bosloopcriterium op zondag 1 oktober 2017
Bekendmaking: 11/09/2017

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de kermisfuif op zaterdag 14 oktober 2017 aan de manège in de Kerkhofstraat
Bekendmaking: 04/09/2017

- Politieverordening op het verkeer in de Kapelanijstraat tijdens de kermis op 15 oktober 2017 in Meeuwen
Bekendmaking: 04/09/2017

- Politiereglement op het verkeer langs de Weg naar Helchteren naar aanleiding van kermisactiviteiten aan café In The Mood van 14 tot 20 oktober 2017
Bekendmaking: 04/09/2017

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van 'dag van de jeugdbeweging' - op de parking aan de Ophovenstraat op 20 oktober 2017
Bekendmaking: 02/10/2017

- Tijdelijke politieverordening houdende beperkingen op het verkeer ter gelegenheid van de Sint-Hubertusviering op zondag 5 november 2017
Bekendmaking: 09/10/2017

- Politiereglement op het verkeer bij gelegenheid van de kerstcorrida op woensdag 27 december 2017
Bekendmaking: 18/12/2017

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van een kerstwandeling op 30 december 2017 in Ellikom
Bekendmaking: 18/12/2017

- Politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de organisatie van een nieuwjaarsevenement in het centrum van Gruitrode op 6 januari 2018
Bekendmaking: 18/12/2017

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een nieuwjaarsborrel in de Jan van Goorstraat op vrijdag 12 januari 2018
Bekendmaking: 18/12/2017

- Politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van een jacht op zaterdag 17 en zondag 18 februari 2018
Bekendmaking: 12/02/2018

- Politieverordening op het verkeer langs de Weg naar Zwartberg naar aanleiding van de jacht op everzwijnen op zaterdag 17 en zondag 18 februari 2018
Bekendmaking: 12/02/2018

- Tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de carnavalsoptocht op zondag 4 maart 2018 in de deelgemeente Meeuwen
Bekendmaking: 19/02/2018

- Politieverordening op het verkeer in de Hensemstraat op zaterdag 17 maart 2018
Bekendmaking: 26/02/2018

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Erfgoeddag op 22 april 2018
Bekendmaking: 26/02/2018

- Politieverordening op het verkeer aan de parking 't Heem naar aanleiding van de activiteit 'Meester op de fiets' op 17 april 2018
Bekendmaking: 19/03/2018

- Politieverordening op het verkeer aan de parking 't Heem naar aanleiding van de activiteit 'Experilab' op 2 en 3 mei 2018
Bekendmaking: 19/03/2018

 

Contact Informatie