Politiereglementen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via 'aanplakking' aan het gemeentehuis.

Dit is niet meer van deze tijd en daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist dat dit vanaf 1 januari 2014 enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente in kwestie.

Het decreet (artikel 178) is niet gewijzigd, dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan. De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan tenzij het anders bepaald is.

Permanente politiereglementen

- Politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (afvalreglement).
Bekendmaking: 15 december 2014

- Politiereglement betreffende de invoering van een tonnagebeperking tot 5 Ton in een gedeelte van de Lommerstraat en de Brogelerweg.
Bekendmaking: 15 december 2014

- Politiereglement betreffende de wijziging verkeerssituatie in de Muisvenstraat.
Bekendmaking: 15 december 2014

- Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van een inhaalverbod op de N730 - Weg naar As
Bekendmaking: 29 januari 2015

- Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van een snelheidsbeperking van 70 km/u op de N719 - Weg naar Helchteren
Bekendmaking: 29 januari 2015

- Politiereglement inzake het invoeren van een parkeerzone voor de schoolbus in de Beemdstraat
Bekendmaking: 30 april 2015

- Politiereglement betreffende de invoering van een tonnagebeperking tot 5 Ton in de Heerstraat
Bekendmaking: 30 april 2015

- Politiergelement houdende verkeersbeperkende maatregelen in Meeuweneinde en Gielisheide
Bekendmaking: 29 oktober 2015

- Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Bekendmaking: 26 november 2015

- Wijziging verkeerssituatie in Bosdijkstraat, Lijsterstraat, Luythegge, Olmenstraat, Opstraat en gedeelte fietsroutenetwerk tussen knooppunt 34 en zijweg Ophovenstraat.
Bekendmaking: 28 januari 2016

- Wijziging verkeerssituatie in zijweg Ophovenstraat (fietsroutenetwerk)
Bekendmaking: 28 april 2016

- Wijziging verkeerssituatie op het gedeelte van het fietsroutenetwerk tussen de Rietenstraat en de Wijshagerkiezel
Bekendmaking: 27 oktober 2016

- Politieverordening op het verkeer: aanduiding bebouwde kommen, plaatsen agglomeratieborden
Bekendmaking: 28 september 2017

- Wijziging verkeerssituatie Poststraat, Bloemenstraat, Populierenstraat, Zijstraat en Zwaluwstraat in het kader van de vermindering van het sluipverkeer en de bevordering van de verkeersveiligheid in de betrokken straten
Bekendmaking: 11 december 2017

- Politiereglement betreffende de invoering van een parkeerverbod in de Tienderstraat
Bekendmaking: 11 december 2017

- Wijziging verkeer Zavelstraat in kader van de vermindering van het sluipverkeer en het bevorderen van de verkeersveiligheid in de betrokken straat
Bekendmaking: 22 maart 2018

- Politiereglement betreffende de invoering van een parkeerverbod in de Kapelanijstraat thv de jeugdlokalen
Bekendmaking: 24 mei 2018

- Politiereglement betreffende de invoering van een parkeerverbod in de Kantonnierstraat
Bekendmaking: 24 mei 2018

- Politiereglement betreffende de invoering van éénrichtingsverkeer in de Zandstraat
Bekendmaking: 24 mei 2018

- Wijziging verkeerssituatie Poststraat, Bloemenstraat, Zwaluwstraat, Populierenstraat in het kader van de vermindering van het sluipverkeer en de bevordering van de verkeersveiligheid in de betrokken straten
Bekendmaking: 24 mei 2018

- Politiereglement betreffende de invoering van een tonnagebeperking van 3,5 T ter hoogte van de schoolomgevingen
Bekendmaking: 21 juni 2018

Tijdelijke politiereglementen

2018

- Politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de organisatie van een nieuwjaarsevenement in het centrum van Gruitrode op 6 januari 2018
Bekendmaking: 18/12/2017

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een nieuwjaarsborrel in de Jan van Goorstraat op vrijdag 12 januari 2018
Bekendmaking: 18/12/2017

- Politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van een jacht op zaterdag 17 en zondag 18 februari 2018
Bekendmaking: 12/02/2018

- Politieverordening op het verkeer langs de Weg naar Zwartberg naar aanleiding van de jacht op everzwijnen op zaterdag 17 en zondag 18 februari 2018
Bekendmaking: 12/02/2018

- Tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de carnavalsoptocht op zondag 4 maart 2018 in de deelgemeente Meeuwen
Bekendmaking: 19/02/2018

- Politieverordening op het verkeer in de Hensemstraat op zaterdag 17 maart 2018
Bekendmaking: 26/02/2018

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Erfgoeddag op 22 april 2018
Bekendmaking: 26/02/2018

- Politieverordening op het verkeer aan de parking 't Heem naar aanleiding van de activiteit 'Meester op de fiets' op 17 april 2018
Bekendmaking: 19/03/2018

- Politieverordening op het verkeer aan de parking 't Heem naar aanleiding van de activiteit 'Experilab' op 2 en 3 mei 2018
Bekendmaking: 19/03/2018

- Politieverordening op het verkeer aan de parkings rond basisschool Royke naar aanleiding van de organisatie van 'autoluwe Roykedag' op 23 april 2018
Bekendmaking: 09/04/2018

- Tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van het dorpsfeest op zondag 27 mei 2018
Bekendmaking: 23/04/2018

- Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de organisatie van 'open boerderijdag' op zondag 20 mei 2018
Bekendmaking: 07/05/2018

- Tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van 'Bokkerieje' op zondag 27 mei 2018
Bekendmaking: 14/05/2018

- Tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van het Zundapp Bella Treffen op 31 mei tot 3 juni 2018 in de Kerkhofstraat
Bekendmaking: 28/05/2018

- Tijdelijke verordening houdende beperkingen op het verkeer ter gelegenheid van de officiële opening 'fietspaden Weg naar Opoeteren' op zaterdag 9 juni 2018
Bekendmaking: 28/05/2018

- Politiereglement op het verkeer tijdens een schietwedstrijd op zaterdag 9 juni, zondag 10 juni en zaterdag 16 juni 2018 in deelgemeente Ellikom
Bekendmaking: 28/05/2018

- Politieverordening op het verkeer bij Kolisbergen bij gelegenheid van de opening van het bijenproject Kolis op 21 juni 2018
Bekendmaking: 11/06/2018

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie 'kamperen in eigen straat' op 29 en 30 juni 2018
Bekendmaking: 18/06/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een barbecue in de Heerstraat op zaterdag 30 juni 2018
Bekendmaking: 18/06/2018

- Tijdelijk politiereglement voor het inrichten van een 'speelstraat' in de Boog- en Haagstraat
Bekendmaking: 18/06/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een buurtfeest in de Weg naar Opitter op zaterdag 7 juli 2018
Bekendmaking: 18/06/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een barbecue in de Verlorenstraat op zaterdag 7 juli 2018
Bekendmaking: 18/06/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een barbecue in de Leliestraat op zaterdag 14 juli 2018
Bekendmaking: 18/06/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een barbecue in de Gestelstraat op zaterdag 14 juli 2018
Bekendmaking: 18/06/2018

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de 'tuningshow' op zaterdag 14 juli 2018 in de Kerkhofstraat
Bekendmaking: 18/06/2018

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de 'schuimparty' op vrijdag 20 juli 2018 in de Kerkhofstraat
Bekendmaking: 18/06/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een barbecue in de Jan van Goorstraat op vrijdag 27 juli 2018
Bekendmaking: 18/06/2018

- Tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens het wielerweekend op zaterdag 4 en zondag 5 augustus 2018
Bekendmaking: 30/07/2018

- Politiereglement op het verkeer bij gelegenheid van een fietsdriedaagse op 6, 7 & 8 augustus 2018
Bekendmaking: 30/07/2018

- Politiereglement naar aanleiding van de activiteit "TVL Vertelling" op 22 augustus 2018
Bekendmaking: 30/07/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van de opening van de Vredeshofkes in de Vredestraat op zaterdag 1 september 2018
Bekendmaking: 13/08/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een barbecue in de Vredestraat op zaterdag 8 september 2018
Bekendmaking: 13/08/2018

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van de activiteiten georganiseerd door Chiro Meeuwen op de evenementenweide op 8 en 9 september 2018
Bekendmaking: 13/08/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van een BBQ in de Verbindingsstraat op zaterdag 1 september 2018
Bekendmaking: 20/08/2018

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de 'Ruusfieste' op 7, 8 en 9 september 2018
Bekendmaking: 20/08/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van de activiteit 'Film in het Bos" aan de Kolisbergen op 14 september 2018
Bekendmaking: 10/09/2018

- Tijdelijke politieverordening houdende beperkingen op het verkeer in de Schutterslaan ter gelegenheid van het "traktortreffen" op zondag 16 september 2018
Bekendmaking: 20/08/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van de organisatie van een vespatocht op zondag 16 september 2018
Bekendmaking: 10/09/2018

- Politieverordening op het verkeer aan de parking 't Heem naar aanleiding van de activiteit 'Meester op de fiets' op 18 september 2018
Bekendmaking: 20/08/2018

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de scholenveldloop op 25 september 2018
Bekendmaking: 10/09/2018

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van de organisatie van het 'Oktoberfest' op 29 september 2018
Bekendmaking: 17/09/2018

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van de organisatie van het bosloopcriterium op zondag 30 september 2018
Bekendmaking: 17/09/2018

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de kermisfuif aan de manège in de Kerkhofstraat op zaterdag 13 oktober 2018
Bekendmaking: 17/09/2018

- Politiereglement op het verkeer langs de Weg naar Helchteren naar aanleiding van kermisactiviteiten aan café In The Mood van 13 tot 19 oktober 2018
Bekendmaking: 17/09/2018

- Tijdelijke politieverordening op het verkeer op zondag 7 oktober 2018 ter gelegenheid van een loopwedstrijd in Ellikom
Bekendmaking: 24/09/2018

- Politieverordening op het verkeer bij gelegenheid van de "dag van de jeugdbeweging" op de parking aan de Ophovenstraat op 19 oktober 2018
Bekendmaking: 24/09/2018

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van een halloweentocht in Gruitrode op 27 oktober 2018
Bekendmaking: 22/10/2018

- Tijdelijke politieverordening houdende beperkingen op het verkeer ter gelegenheid van de Sint-Hubertusviering op zondag 4 november 2018
Bekendmaking: 22/10/2018

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van een sledehondenrace op 15 en 16 december 2018
Bekendmaking: 10/12/2018

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van de opening van de kerststallenwandeling in Gruitrode op 22 december 2018
Bekendmaking: 10/12/2018

- Politiereglement op het verkeer bij gelegenheid van de kerstcorrida op donderdag 27 december 2018
Bekendmaking: 10/12/2018

- Politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de organisatie van een nieuwjaarsevenement in het centrum van Gruitrode op 5 januari 2019
Bekendmaking: 10/12/2018 

Contact Informatie