Overlijdensakte

Akte opgemaakt door een ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand als bewijs van iemands overlijden.

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden. Deze ambtenaar maakt een afschrift van deze akte over aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de overledene, voor de registratie van het overlijden in het rijksregister.

Procedure

De belanghebbenden kunnen een overlijdensakte bekomen.

De burgerlijke stand levert af:

  • Een volledig afschrift van de overlijdensakte
  • Een uittreksel uit de overlijdensakte (beperkte info)
  • Een meertalige (internationale) overlijdensakte

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie.
Legaliseren kan bij:

Van inwoners van Meeuwen-Gruitrode van Belgische nationaliteit, overleden in het buitenland, kan de overlijdensakte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals o. a. legalisatie, beëdigde vertaling, enz.) in onze registers overgeschreven worden.

Ook van deze overgeschreven akte leveren wij afschriften af.

Meebrengen

Identiteitskaart.

Contact Informatie