Overlijdensaangifte

De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht.

De begrafenisondernemer of een verwant meldt het overlijden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

De persoon moet in Meeuwen-Gruitrode overleden zijn.

Procedure

 • Een dokter stelt officieel het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op
 • Iemand doet aangifte bij de Burgerlijke Stand met de nodige documenten
 • De akte wordt opgemaakt
 • De regeling voor de teraardebestelling wordt vastgelegd
 • De nodige attesten worden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand afgeleverd

Meebrengen

 • Het attest van overlijden (Model III-C  of model III-D) opgemaakt door de geneesheer
 • De identiteitskaart van de overledene
 • Het rijbewijs van de overledene (als overledene die had)
 • Het huwelijksboekje
 • Voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders of een geboorteakte
 • Voor niet-inwoners: attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
 • Voor begravingen buiten het grondgebied van Meeuwen-Gruitrode: "toelating tot begraven" afgeleverd door het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is

Contact Informatie