Opvoedingswinkel

Wat?

De gezinnen in Meeuwen-Gruitrode kunnen met hun vragen rond opvoeding terecht bij een opvoedingswinkel.

De klemtoon ligt op het licht pedagogisch advies dat op een regelmatige en laagdrempelige manier wordt aangeboden.

Het is een vorm van kortstondige, individuele ondersteuning van ouders met opvoedingsmoeilijkheden of vragen.

Het aanbod is divers om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van ouders:

  • Ouders die op zoek zijn naar informatie vinden in de opvoedingswinkel folders, artikels of praktische info over opvoeden en opgroeien
  • Andere ouders vinden hun gading in het aanbod lezingen, vorming of groepswerk
  • Ouders kunnen in de opvoedingswinkel ook gewoon terecht voor een luisterend oor of voor een adviesgesprek over hun zorgen en vragen
  • Sommige ouders willen vooral andere ouders ontmoeten met gelijkaardige opvoedervaringen of met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. De opvoedingswinkel maakt deze ontmoetingen mogelijk.

De opvoedingswinkel werkt gratis en anoniem. Elke ouder, pleegouder, mee-opvoeder, grootouder, onthaalouder en elke andere opvoeder kan terecht in de opvoedingswinkel van zijn of haar keuze.

De opvoedingswinkel Noord-Limburg is er dus voor iedereen die vragen of zorgen heeft omtrent het opvoeden. Elke opvoeder kan via telefoon, email of in een persoonlijk gesprek zijn zorgen of vragen kwijt bij een pedagogische medewerker.

Het is de bedoeling om de ouders sterker te maken en meer zelfvertrouwen te geven om soms moeilijke situaties in de opvoeding van hun kinderen op een goede manier aan te pakken.

De opvoedingswinkel is een initiatief van de Welzijnsregio Noord-Limburg, een samenwerkingsverband van de Noord-Limburgse OCMW’s.

Personen met opvoedingsvragen kunnen voortaan terecht bij de nieuwe opvoedingsconsulente Hanne Claessens via tel. 011 39 32 72 of GSM 0474 96 64 90 of via e-mail naar hanne@opvoedingswinkelnoordlimburg.be.  

Er is iedere maandag telefonische permanentie van 13.00 - 16.00 u.

Neem zeker ook eens kijkje op de website van de opvoedingswinkel: www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be.

Contact Informatie