Opvanginitiatief De Krekel

De Krekel is een opvang voor kinderen en jongeren met een beperking vanaf 4 jaar. Er is op zaterdag om de 14 dagen een activiteit gepland. In de grote vakantie vindt de Krekel elke zaterdag van augustus plaats. In juli is de opvang gesloten. Er worden zowel sport- en spelactiviteiten georganiseerd als leerzame uitstappen en themadagen.

De kinderen worden in 2 groepen (-10 en +10- jarigen) verdeeld. Zo zijn de activiteiten aangepast aan het niveau van de deelnemers. Thema ‘s waar we rond werken zijn actie, sport, muziek, piraten, feest, ... .

De activiteiten gaan van sporten en spelletjes tot allerhande leuke dingen knutselen.
Enkele voorbeelden: Paasmandje maken, verven, knutselen met zoutdeeg, aquarium knutselen, reis rond de wereld, sporttornooi, … .

We gaan ook regelmatig op uitstap met de kinderen, zoals naar het pretpark, gaan zwemmen, een huifkartocht maken, bezoek aan de  kinderboerderij.

Alle activiteiten gaan door bij Pagadder, Kloosterstraat 2, Meeuwen-Gruitrode, telkens van 10.00 - 15.30 u.
Wie wil komen meedoen, betaalt hiervoor 6 euro per activiteit. Iedereen dient zijn eigen lunchpakket mee te brengen. Vooraf inschrijven is niet nodig, tenzij anders vermeld.

Bovendien komen kinderen en volwassenen die nog géén ondersteuning krijgen van een organisatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap én waarbij een vermoeden van handicap bestaat, voor hun deelname bij de Krekel in aanmerking voor ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening’ (= RTH). Het gaat dan om kinderen en volwassenen met een beperking die nog niét zijn opgenomen in een internaat of semi-internaat, een dagcentrum of Tehuis. Ook mogen ze niet op een andere manier al dagopvang binnen RTH krijgen.

Indien dit ook voor uw kind geldt, gelieve dan contact op te nemen met onze intake-verantwoordelijke, Laura Bernaerts. Zij zal hierover meer informatie geven en eventuele bijkomende vragen beantwoorden. Contact opnemen kan via laurabernaerts@terengelen.be of telefonisch via 089 48 08 44.

Voor meer informatie over de Krekel kan je terecht bij de coördinatrice van de Krekel, Joke Beynsberger, op het nummer 0472 24 27 25 of via mail naar joke.beynsberger@meeuwen-gruitrode.be

Data de Krekel 2018:

13 & 27 januari, 10 & 24 februari, 10 & 24 maart, 7 & 21 april, 5 & 19 mei, 2 & 16 juni, 4, 11, 18 & 25 augustus, 8 & 22 september, 6 & 20 oktober, 3 & 17 november, 1 & 15 december

De Krekel

Contact Informatie