Opvang asielzoekers

Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Het lokaal opvang initiatief wordt georganiseerd door het Welzijnspunt en staat in voor de materiële opvang en begeleiding van asielzoekers in de beginfase van de asielprocedure. Onder materiële opvang verstaan we oa.: onderdak, voeding, kleding, medische hulp, participatie en integratie.

De begeleiding bestaat ondermeer uit informatieverstrekking, administratieve opvolging van de asielprocedure, psychosociale ondersteuning, zorgen voor taallessen, contacten met scholen, verenigingsleven, ... .

Contact Informatie