Openbaarheid van bestuur

De gemeente Meeuwen-Gruitrode streeft ernaar een open en transparant beleid te voeren. In dit kader bieden wij informatie aan die de burger nodig heeft om beroep te doen op zijn/haar recht om bepaalde gemeentelijke documenten te mogen inkijken.

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke instantie verplicht is om aan iedereen die dit vraagt, inzage te verlenen in gewenste bestuursdocumenten, er uitleg over te geven of er een afschrift van te geven.

Met het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur is er één regeling uitgewerkt, voor alle bestuursniveaus die onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de gemeenten vallen hieronder.

Je dient de aanvraag in per brief, per fax, per mail naar info@meeuwen-gruitrode.be of overhandig hem persoonlijk.

De vraag kan afgewezen worden:

  • Als de vraag onredelijk is
  • Als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is
  • Als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

De aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard.

Van plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kan je zonder voorafgaande toestemming van de architect geen kopie bekomen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en opgestuurd.

 

Contact Informatie