OCMW-raad

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is een openbare dienst die bestuurd wordt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert maandelijks en dit telkens om 20.00 u.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst vergadert ook maandelijks en dit telkens om 19.00 u.

De leden van deze raad worden voor zes jaar door de gemeenteraad verkozen. Onder de leden wordt een voorzitter gekozen.

Contactinformatie