Nutsvoorzieningen

Rioleringsaansluitingen

Binnen en buiten de woning moet je de afvoer van hemelwater, bijvoorbeeld regen, en de afvoer van afvalwater volledig scheiden. Je moet afzonderlijke buizenstelsels voorzien in verschillende kleuren. Een grijze afvoerbuis dient voor proper hemelwater en een oranje afvoerbuis dient voor vervuild afvalwater.

Infrax staat in voor de aansluiting van je woning op het rioleringsnet. Je moet hiervoor bij hen een aanvraag indienen. Dit kan via onderstaande link.

Klik hier voor alle info over riolering en regenwater.

Reglement inzake toelage aan particulieren als compensatie voor niet-beschikbaarheid van riolering.

Grachtbuizen

Er ligt een open gracht voor je perceel? Je wil een toegang voorzien naar je perceel, dit kan door dit plaatselijk te laten dichtleggen met grachtbuizen.

Infrax staat in voor het leggen van de grachtbuizen voor je perceel. Je moet hiervoor bij hen een aanvraag indienen. Dit kan via onderstaande link.

Klik hier voor alle info over riolering en regenwater.

Aardgasaanvraag

Voor een aardgasaansluiting dien je je te wenden tot Infrax. 

www.infrax.be

Zij staan o.a. ook in voor de opname van meterstanden en het verhelpen van storingen.

Je dient daarna nog een aardgasleverancier te kiezen. Een overzicht van de vergunde leveranciers kan je terug vinden op de website van de VREG. 

www.vreg.be

Elektriciteit

Voor een elektriciteitsaansluiting dien je je te wenden tot Infrax.  

www.infrax.be

Zij staan o.a. in voor de opname van meterstanden en het verhelpen van storingen.

Je dient daarna nog een stroomleverancier te kiezen. Een overzicht van de vergunde leveranciers kan je terug vinden op de website van de VREG. 

www.vreg.be

Kabel TV en/of Telefoon

Voor een aansluiting dien je je te wenden tot Proximus of Telenet. 

www.telenet.be

www.proximus.be

Proximus:

Water

Voor een aansluiting op het waterleidingsnet dien je je te wenden tot de Watergroep.

www.dewatergroep.be

Contact Informatie