Noodnummers

SOS-nummers

Brandweer:   100
Politie:    101
Medische spoeddienst:   102
Child Focus:   110
Spoedgevallen Maaseik:   tel. 089 50 92 05

 

Belangrijke hulpdiensten

Aids telefoon Vlaanderen:   tel. 078 15 15 15
Antigifcentrum:   tel. 070 24 52 45
Brandweer Bree:   tel. 089 46 42 85
Brandwondencentrum:   tel. 02 268 48 48
Dokters wachtdienstinfo:   tel. 090 33 96 69
Druglijn:   tel. 078 15 10 20
Info Holebilimburg   tel. 011 23 72 13
Kankerfoon:   tel. 0800 15 800
Kinder- en jongerentelefoon:   teL. 102
Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode (uitleendienst):   GSM 0479 49 94 59
Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode (hulpdienst):   GSM 0473 89 23 43
Tele-onthaal:   tel. 106 
Zelfmoordpreventie:   tel. 02 649 95 55

 

Dokters

Centrale wachtdienst: tel. 0903 99 76 7 

 

Tandarts

Centrale wachtdienst: tel. 0903 39 96 9

 

Apotheek

Buiten de normale openingsuren kunt u voor dringende gevallen terecht bij de apotheker van wacht. U vindt de apotheker van wacht in uw regio:

-  tussen 09.00 en 22.00 u.: www.apotheeklimburg.be

-  tussen 22.00 en 09.00 u.: bel naar 078/05 17 33 (zonaal tarief)

Contact Informatie