Neerglabbeek

Neerglabbeek is een van de vijf deelgemeenten van Meeuwen-Gruitrode.

De oppervlakte bedraagt 295 ha.

De eerste vermelding dateert uit 1219, de eerste bewoning uit de La-Tène-periode (± 450 v.C.).

In de 13e eeuw was er al een Sint-Hubertuskerk, die als kwartkerk onder de Sint-Lambertusparochie van Opglabbeek ressorteerde. Het patronaatsrecht en het tiendrecht behoorden aan de Abdij van Averbode. In 1283 kwam in Neerglabbeek een eigen priester. Pas in de 19e eeuw werd Neerglabbeek een zelfstandige parochie. Oorspronkelijk was de kerk Romaans (13e eeuw). Omstreeks 1459 werden het koor en het middenschip in gotische stijl aangebouwd.

Kerk Neerglabbeek

Neerglabbeek hoorde tot het domein van de graven van Loon, na 1366 onder de Bisschoppelijke Tafel van Luik. Juridisch viel het dorp onder Opglabbeek.

Bij een eerste fusie in 1971 vormden Gruitrode en Neerglabbeek de gemeente Gruitrode. In 1977 kwamen Meeuwen (Meeuwen, Wijshagen en Ellikom) en Gruitrode samen tot Meeuwen-Gruitrode.

Ieder jaar wordt er begin november een Sint-Hubertusviering gehouden met zegening van dieren.

Sint-Hubertusfeest

Contact Informatie