Naamsverandering

Je familienaam of je voornaam kan je laten wijzigen.

Een familienaam wijzigen kan eventueel naar aanleiding van:

 • Een erkenning (alleen voor minderjarigen)
 • Een gerechtelijke procedure (adoptie, ontkenning of betwisting vaderschap)
 • De aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Justitie (Koninklijk besluit)

Een voornaam wijzigen kan eventueel naar aanleiding van een adoptieprocedure of kan aangevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie (Ministerieel besluit).

Procedure

Naamswijzigingen bij Koninklijk besluit of Ministerieel besluit gebeuren bij

 • Federale Overheidsdienst Justitie
  dienst naamsverandering
  Waterloolaan 115, 1000 Brussel 

tel.  02 542 67 04 - 02 542 67 61 (naam FR) - 02 542 67 03 (naam NL)
tel. 02 542 67 64 - 02 542 67 35 (voornamen FR) - 02 542 66 75 (voornamen NL)
tel. 02 542 70 23
e-mail: naamsverandering@just.fgov.be

Bedrag

 • Naamswijziging bij de burgerlijke stand: gratis 
 • Familienaamswijziging bij Koninklijk besluit: 49 euro, indien wijziging toegestaan is
 • Voor de toevoeging van een naam aan een andere, van een partikel ("van", "de") of van de vervanging van een hoofdletter door een kleine letter bedraagt 740 euro per persoon. Als de aangevraagde naam echter bepaald is door een andere Staat waarvan je eveneens de nationaliteit bezit, bedraagt de kostprijs 49 euro.

Op eigen initiatief of op je verzoek kan het bedrag van 740 euro door de Koning verminderd worden tot 490 euro als je of een van je bloedverwanten in de opgaande en nederdalende lijn aan het land buitengewone diensten van vaderlandslievende, wetenschappelijke, culturele, economische, sociale of humanitaire aard heeft bewezen. 

 • Voornaamswijziging bij Ministerieel besluit: 490 euro.
  Dit bedrag kan eventueel verminderd worden naar 49 euro omwille van bepaalde redenen zoals: belachelijke voornaam, verwarrende voornaam, enz …

Contact Informatie