Meeuwen is een van de vijf deelgemeenten van Meeuwen-Gruitrode.

De oppervlakte bedraagt 3497 ha.

Er zijn meerdere gehuchten: Genits, Gestel, Berenheide, Kiestraat, Bullen, Luttelmeeuwen, Broekkant, Vliegeneinde.

Meeuwen wordt voor het eerst vermeld in 1146 als Mewa.

Eerst behoorde Meeuwen tot het graafschap Loon. Daarna werd de prins-bisschop van Luik de beheerder tot aan de Franse tijd. De schepenbank van Meeuwen, benoemd door de graven van Loon, later de prins-bisschoppen van Luik was ook bevoegd over Wijshagen en Ellikom.  

Kerk Meeuwen

Op Sint-Niklaasdag 1648 vond een bloedig treffen plaats tussen Kempense huislieden en Lorreinse troepen, bekend als de ‘Rampsalighe St.-Niclaesdag’, waarbij 367 doden en 294 gewonden vielen. Meeuwen zelf telde in deze slag zes doden.

De Kilbershoeve, waarschijnlijk daterend uit 18de eeuw, bevindt zich thans in het Openluchtmuseum van Bokrijk.

Op de Abeek zijn nog twee watermolens: de Dorpermolen en de Berenheidermolen.

Dorpermolen

De gotische kerk is toegewijd aan Sint-Martinus. Elk jaar op 11 november, zijn er in Meeuwen nog meerdere Sint-Maartensvuren. Er zijn nog drie mooie kapellen: Sint-Brigida-, Sint-Antonius- en Kiekapel.

De staalreus Cockeril bezat een zeer groot domein op het grondgebied van Wijshagen en Meeuwen. Na WO 1 werd dit overgenomen door het Belgisch leger. Momenteel dient het als oefenveld van de NAVO. Vermeldenswaardig is dat de allereerste gasproeven met chlorine in België tijdens de Eerste Wereldoorlog onder leiding van Fritz Haber op deze terreinen gehouden werden.

Bij een eerste fusie in 1971 vormden Meeuwen, Ellikom en Wijshagen de gemeente Meeuwen. In 1977 kwamen Meeuwen en Gruitrode (Gruitrode en Neerglabbeek) samen tot Meeuwen-Gruitrode.

Meeuwen telt enkele wereldkampioenen: Bloemen en Dingenen bij de siervogels, Jos Lansink is wereld- en Olympisch kampioen jumping.

Jos Lansink

Meeuwen staat bekend voor zijn kermis. Dinsdagnamiddag staat de kermis in teken voor personen met een beperking en vooral de afsluiter van de kermis op donderdag is in wijde omstreken bekend.

Kermisdinsdag

Een typisch gerecht is de ‘Heikies’, die gemaakt wordt van de varkenskop.

Ook de verkoop van de varkenskop en andere vleeswaren rond 17 januari, Sint-Antonius, is een oude traditie.

Contact Informatie