Lijst gezworenen

Om de vier jaar wordt een lijst van gezworenen opgemaakt. (De laatste lijst werd opgemaakt in 2013). De personen van wie de naam voorkomt op deze lijst kunnen opgeroepen worden om op te treden als jurylid bij het Hof van Assisen te Tongeren.

Contact Informatie