De kids-ID is

  • Een reisdocument voor kinderen onder de 12 jaar
  • Geldig in de meeste Europese landen
  • 3 jaar geldig

Je vervangt de kids-ID best eerder als de foto op de afgeleverde kaart niet meer gelijkend is. 

 De kids-ID is dus niet verplicht als je niet naar het buitenland gaat. Doch wordt de aanmaak van dit document tegenwoordig erg aangeraden door het wegvallen van de SIS-kaart.

In ziekenhuizen, bij apothekers, … gebruikt men tegenwoordig de identiteitskaart. Vandaar dat het nuttig is om in het bezit te zijn van een kids-ID!

Voorwaarden

Het kind moet de Belgische nationaliteit hebben. Niet-Belgen onder de 12 jaar kunnen een kartonnen identiteitsbewijs met foto bekomen. Neem contact op met de dienst Burgerzaken voor verdere inlichtingen over het identiteitsbewijs.

Procedure

Voor de aanvraag van een kids-ID komt één van de ouders, liefst samen met het kind, langs bij de dienst Burgerzaken.

Binnen 2 à 3 weken krijg je per post thuis pin-en pukcode (kinderen jonger dan 6 jaar ontvangen enkel een pukcode). 

Met deze codes haal je de kids-ID op bij de dienst Burgerzaken.

Let wel! Sinds 1 januari 2016 betaal je 5 euro voor de aanvraag van nieuwe codes (PIN/PUK).

Het kind moet bij de afhaling van de kaart niet aanwezig zijn.

Opgelet
Wie dringend of zeer dringend een kids-ID nodig heeft, kan deze sneller bekomen via een spoedprocedure. De kostprijs is dan uiteraard  hoger dan de normale procedure.

Vraag inlichtingen over de spoedprocedures bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

Bij aanvraag:

Bij afhaling:

  • De codes die per post werden opgestuurd, eventueel de oude kids-ID

Bedrag

  • Normale procedure: 7 euro
  • Spoedprocedure: 105
  • Zeer dringende aanvraag: 190 euro (1 à 2 werkdagen)

Uitzonderingen

Kinderen hebben ongeacht hun leeftijd een echt paspoort (en eventueel een visum) nodig wanneer ze naar een land (mee)reizen waar het bezit van een paspoort (en eventueel een visum) vereist is.

Contact Informatie