Info over werken bij Meeuwen-Gruitrode

Introductie

Bij het gemeente- en OCMW-bestuur van Meeuwen-Gruitrode staan meer dan 160 medewerkers in voor de dienstverlening aan de Meeuwen-Gruitrodenaren en voor het omzetten van beleidsbeslissingen in realisaties.

Daarvoor zijn mensen nodig met verschillende kwaliteiten. Sommigen moeten achter de schermen de lijnen uitzetten, anderen moeten op het terrein de handen uit de mouwen steken.

Bij het bestuur van Meeuwen-Gruitrode worden mensen geselecteerd op basis van hun kennis, vaardigheden en competenties. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele voorkeur, geloof, handicap of nationaliteit.

Medewerkers werken in contractueel of statutair dienstverband. Als contractueel personeelslid heb je een arbeidsovereenkomst met het bestuur die te vergelijken is met een contract in andere bedrijven. Een statutaire medewerker is door de overheid ‘vastbenoemd’.

Als medewerker bij het gemeente- of OCMW-bestuur geniet je ook van verschillende voordelen:

 • Jobs met een grote maatschappelijke meerwaarde binnen een aangename werkomgeving
 • Verantwoordelijkheden en uitdagingen binnen je job
 • Vormingen en opleidingen om je verder te bekwamen in je job
 • Loopbaanbegeleiding of ondersteuning op momenten dat je dit nodig hebt
 • Een uitgebreid aantal verlofdagen
 • Een eerlijke verloning en extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een tweede pensioenpijler en een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer

Solliciteren

Zowel contractuele als statutaire medewerkers moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en slagen in een selectieprocedure.

Voor een aantal personeelsbehoeften die bijzonder snel moeten ingevuld worden, wordt een verkorte selectieprocedure georganiseerd. Deze vacatures betreffen meestal tijdelijke contracten. Uiteraard kunnen medewerkers met dergelijke contracten ook deelnemen aan selectieprocedures voor een langere tewerkstelling bij het gemeente- of OCMW-bestuur van Meeuwen-Gruitrode.

Diplomavoorwaarden

De functies bij het gemeente- en OCMW-bestuur van Meeuwen-Gruitrode zijn onderverdeeld in 5 niveaus. Voor de niveaus A, B en C heb je een diploma nodig.

Hieronder vind je per niveau de diplomavoorwaarde. Je kan enkel deelnemen aan selectieprocedures als je aan deze diplomavoorwaarden voldoet:

 • Niveau A: je hebt een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 • Niveau B: je hebt een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Niveau C: je hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Niveau D: je hebt geen diploma nodig, tenzij anders bepaald.
 • Niveau E: je hebt geen diploma nodig.

Als je jouw diploma in het buitenland behaalde, dan moet je een gelijkwaardigheid aanvragen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling NARIC. De academische gelijkwaardigheidserkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van twee diploma’s.

Als je een buitenlands diploma voorlegt, moet je uiterlijk op datum van de aanstelling het bewijs van de gelijkwaardigheid voorleggen. Als je dat niet kan, kan je niet aangesteld worden.

Voor meer informatie over gelijkwaardigheid en niveaubepaling kan je terecht bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, NARIC Vlaanderen, www.naric.be.

Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen worden toegelaten tot een betrekking bij het bestuur moet je:

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister
 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten
 3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van het werk
 4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Aangezien Meeuwen-Gruitrode een Nederlandstalig bestuur is, moet je je als medewerker tegenover elke burger vlot kunnen uitdrukken in het Nederlands. Heb je jou diploma behaald in het buitenland of in een school waarin het Nederlands niet de voertaal was? Dan moet je via een taalexamen van Selor (het selectiebureau van de federale overheid) aantonen dat je over voldoende kennis van het Nederlands beschikt. Voor meer informatie kan je terecht op via tel. 0800 505 54 of op www.selor.be.

Contact Informatie