Identiteitskaart (eID)

Een identiteitskaart bevat gegevens over wie je bent, adresgegevens, nationaliteit, … .

Elke identiteitskaart heeft een uniek nummer.

Vanaf 12 jaar moet je een identiteitskaart hebben. Vanaf 15 jaar ben je verplicht die bij te hebben.

Voor je eerste identiteitskaart of voor het vernieuwen ervan ontvang je thuis een oproepingsbrief.

Bij verlies/ diefstal van je kaart of wegens noodzaak aan een langere geldigheidsduur voor een buitenlandse reis, moet je zelf initiatief nemen om je kaart te vernieuwen.

Een identiteitskaart kan je nodig hebben om elektronische formulieren op te vragen of in te vullen via elektronische loketten op websites van overheden of diensten (met kaartlezer).

Procedure

Aanvraag

Je gaat naar de dienst Bevolking.
Je ondertekent een ‘basisdocument’ met jouw gegevens.
Je betaalt je identiteitskaart cash.

daarna

Je ontvangt, ongeveer 2 à 3 weken later, via de post thuis een brief met daarin de pin- en pukcode.
Hiermee mag je de nieuwe identiteitskaart afhalen.
Hou achteraf de persoonlijke codes goed bij ! Je hebt ze nodig wanneer je bijv. van adres wijzigt, voor toepassingen zoals tax-on web, … .

Opgelet

Heb je dringend een EID nodig, dan bestaan er ook spoedprocedures om die snel te bekomen. Vraag inlichtingen over de spoedprocedures bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

Bij aanvraag:

Bij afhaling:

  • De pin- en puk code die je per post ontvangen hebt
  • Je oude identiteitskaart of vervangend attest
  • Eventuele voorlopige identiteitskaart

Bedrag

  • Normale procedure: 20 euro
  • Spoedprocedure: 105 euro (2 à 3 werkdagen)
  • Zeer dringende aanvraag: 190 euro (1 à 2 werkdagen)

Uitzonderingen

Pin- en pukcode kwijt?

Als je de pincode van je EIK niet meer kent of kwijt bent, kan je in noodgeval nieuwe codes aanvragen. Je kan deze codes persoonlijk aanvragen aan de loketten van de dienst Burgerzaken. Daar kan je na 2 weken de nieuwe codes komen ophalen.

Let wel! Sinds 1 januari 2016 betaal je 5 euro voor de aanvraag van nieuwe codes (PIN/PUK).

Wat bij verlies of diefstal?

Verlies

Je kan aangifte doen van verlies bij de politie of bij de dienst Burgerzaken. Je krijgt dan een voorlopig attest ter vervanging van je identiteitskaart.

Diefstal

Bij diefstal doe je best aangifte bij de lokale politie.

Is je kaart verloren of gestolen? Blokkeer via DOC STOP.
Docstop

Deze helpdesk biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen op zeven het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren.

tel. 00800 2123 2123 (gratis)
tel. + 32 2 518 21 23 (betalend)

De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen. 

Terugvinden:

Als je de kaart binnen de 7 dagen terugvindt, breng dan de dienst Burgerzaken of docstop (als je aangifte gedaan hebt) op de hoogte. De kaart kan dan opnieuw geactiveerd worden.

Niet teruggevonden of later dan 7 dagen na de aangifte teruggevonden:
Werd je identiteitskaart niet teruggevonden binnen de termijn van 7 dagen, dan is de annulatie definitief. Je dient zelf langs te komen om een nieuwe kaart aan te vragen bij de dienst Burgerzaken met een pasfoto en het bedrag van de kaart.

Let op: Bewaar je codes nooit bij je identiteitskaart. Hiermee kan men bij een diefstal  je elektronisch handtekening gebruiken!

Contact Informatie