Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is.

De raad stelt de schepenen aan en benoemt de ambtenaren. De raad stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen op, keurt de gemeentelijke begroting en rekeningen goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de ondergeschikte besturen, zoals het OCMW en kerkfabrieken.

De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten. Deze worden in de besloten zitting behandeld.

De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis.

De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden, waaronder de burgemeester en 5 schepenen.
De secretaris staat de gemeenteraad bij.

Contactinformatie