Gemeentelijke aanvragen

Aanvragen Openbare Manifestaties

 • Openbare manifestaties

Openbare Manifestaties zijn alle activiteiten die een openbaar karakter hebben. Dit wil zeggen alle activiteiten die toegankelijk zijn voor het publiek (niet-leden van de organiserende vereniging), activiteiten die doorgaan op openbaar domein en het afschieten van vuurwerk.

In het aanvraagformulier Openbare Manifestaties zijn de aanvragen politiereglement en nachtvergunning vervat.

Enkele voorbeelden:

 • Fuiven
 • Concerten
 • Straatfeesten
 • Kienavond
 • Vuurwerk

Je dient het aanvraagformulier Openbare Manifestaties uiterlijk 2 maanden voor je activiteit binnen te brengen op de dienst Evenementen.

Tip! Maak gebruik van www.geopunt.be voor het grondplan/plan met aanduidingen voor het politiereglement.
Bekijk hier hoe je gemakkelijk een grondplan aanmaakt.

 • Openbare manifestaties 18-jarigen fuif

Openbare manifestaties 18-jarigen fuif zijn de fuiven georganiseerd door de 18-jarigen van dat jaar. Voor het organiseren van een 18-jarigen fuif dien je verschillende zaken in orde te brengen. 

Onder andere de aanvraag Openbare Manifestaties 18-jarigen fuif. In dit aanvraagformulier zijn de aanvragen politiereglement en nachtvergunning vervat.

Je dient het aanvraagformulier Openbare Manifestaties 18-jarigen fuif uiterlijk 2 maanden voor je activiteit binnen te brengen op de dienst evenementen.

Tip! Aandachtspunten voor de organisatie van een 18-jarigen fuif.

 • Openbare manifestatie Paarden

Openbare Manifestatie Paarden zijn alle paardenactiviteiten die een openbaar karakter hebben. Dit wil zeggen alle activiteiten die toegankelijk zijn voor het publiek (niet-leden van de organiserende vereniging). In het aanvraagformulier Openbare Manifestaties Paarden zijn de aanvragen politiereglement en nachtvergunning vervat. 

Je dient het aanvraagformulier Openbare Manifestaties Paarden uiterlijk 2 maanden voor je activiteit binnen te brengen op de dienst evenementen.

Tip! Maak gebruik van www.routeyou.com voor het uittekenen van een parcours.
Bekijk hier hoe je gemakkelijk een parcours uittekent.

Tip! Maak gebruik van www.geopunt.be voor het grondplan/plan met aanduidingen voor het politiereglement.

 • Openbare Manifestaties met Parcours

Openbare Manifestaties met parcours zijn alle activiteiten die een openbaar karakter hebben met een parcours. Dit wil zeggen alle activiteiten die toegankelijk zijn voor het publiek (niet-leden van de organiserende vereniging), activiteiten die doorgaan op openbaar domein waarbij een parcours gevolgd wordt. In het aanvraagformulier Openbare Manifestaties zijn de aanvragen politiereglement en nachtvergunning vervat.

Enkele voorbeelden:

 • Wielerwedstrijd
 • Toertochten
 • Wandeltocht
 • Fietstochten

Je dient het aanvraagformulier Openbare Manifestaties met Parcours uiterlijk 2 maanden voor je activiteit binnen te brengen op de dienst Evenementen.

Tip! Maak gebruik van www.routeyou.com voor het uittekenen van een parcours.
Bekijk hier hoe je gemakkelijk een parcours uittekent.

Politiereglement

Het politiereglement is een vergunning met betrekking tot het in gebruik nemen van openbaar domein en/of het wijzigen van de algemene verkeerssituatie.

Zodra je voor je activiteit gebruik wilt maken van openbaar domein of de algemene verkeerssituatie wilt wijzigen dien je steeds een politiereglement aan te vragen.

De aanvraag zit vervat in de aanvraag Openbare Manifestatie en Openbare Manifestatie met Parcours.

De openbare weg is elke plaats die onder gewone omstandigheden, vrij toegankelijk is voor iedereen.

Enkele voorbeelden van openbaar domein:

 • Parkeerplaatsen bv. parking kerk Meeuwen, Phil Bosmansplein, …
 • Pleinen bv. Antonnietenplein, Sgt Melsensplein, …
 • Speelterreinen
 • Groenzones
 • Rijweg
 • Fiets- en voetpad
 • Bospad, …

Tip! Maak gebruik van www.geopunt.be voor het grondplan/plan met aanduidingen voor het politiereglement.
Bekijk hier hoe je gemakkelijk een grondplan aanmaakt.

Nachtvergunning/ Politiereglement Sluitingsuur

Indien uw activiteit doorgaat tot na 02.00 uur dien je een wijziging van het sluitingsuur aan te vragen.

Deze aanvraag zit vervat in de aanvraag Openbare Manifestatie en Openbare Manifestatie met Parcours.

Geluidsnormen

Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Die regels over het maximale geluidsniveau gelden voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek (liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor:

Bv. café met gewone achtergrondmuziek, fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, dansvoorstelling, eetfestijn met achtergrondmuziek, theatervoorstelling met muziek, optreden in een kleine of grote zaal, festival in openlucht, … . 

De geluidsnormen zijn opgenomen in de aanvraag Openbare Manifestatie en Openbare Manifestatie met parcours.

Meer info: Milieudienst of www.lne.be/geluidsnormen

Tapvergunning

Je hebt voor het schenken van bieren, wijnen, mousserende en andere gegiste dranken en tussenproducten zoals onder andere porto, sherry, martini geen tapvergunning meer nodig.

Je dient wel een tapvergunning aan te vragen indien je sterke dranken wilt schenken.

Onder sterke dranken wordt verstaan:

 • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten.
  Gedistilleerde alcohol vind je terug in de zogenaamde geestrijke dranken en wordt soms kunstmatig toegevoegd. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, maar eveneens in aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa.

  Let op: Als limonades en andere niet-alcoholische dranken worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken, worden deze eveneens als sterke drank beschouwd! Dit betekent dat alle alcoholpops en zelf gemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito,...) met bovenvermelde dranken,  in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder alcohol dan een pintje!
 • Alle dranken, ook niet-gedistilleerde,met een alcoholpercentage van meer dan 22% vol.

Je dient het aanvraagformulier Tapvergunning uiterlijk 2 maanden voor je activiteit binnen te brengen op de dienst Evenementen.

Vlarem-melding

Indien je activiteit een wedstrijd voor gemotoriseerde voertuigen op een afgesloten omloop/parcours betreft kan het zijn dat je vergunningsplichtig bent.

De milieudienst helpt je graag verder.

Uitlenen van materialen

Het gemeentebestuur stelt verschillende materialen ter beschikking. Deze materialen kunnen aangevraagd worden door verenigingen, organisaties, buurtcomités en instellingen van Meeuwen-Gruitrode.

Subsidies

 • Subsidies jeugdverenigingen
 • Subsidies sportverenigingen
 • Subsidies Socio Culturele verengingen
 • Overige subsidies

Contact Informatie