Geboorteaangifte

Elke geboorte van een kind op Belgisch grondgebied moet je wettelijk laten registreren bij de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Voorwaarden

 • De vroedvrouw bezorgt de gemeente een kennisgeving van de geboorte
 • Je moet een geboorte binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte aangeven
 • Is de 15de dag een zaterdag, zon- of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste dag van aangifte

Procedure

Doe de aangifte van de geboorte bij de dienst Burgerlijke Stand.

De aangifte moet gebeuren door de wettige ouders (vader en/of moeder).

 • Zijn de ouders niet gehuwd en is er een erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan is één van beiden voldoende voor de aangifte.
 • Zijn de ouders niet gehuwd en is er geen erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan moeten beiden aanwezig zijn bij de aangifte.

Na de aangifte levert de Burgerlijke Stand volgende documenten af:

 • Attest voor kraamgeld
 • Attest voor de ziekteverzekering
 • Drie bijkomende attesten, vrij te gebruiken: (vaderschapsverlof,… .)
 • Formulier van vaccinatie tegen poliomyelitis

De bevolkingsdienst van de woonplaats wordt automatisch van de geboorte verwittigd.

Meebrengen

 • Formulier “Model I”, aangifte van geboorte van een levend kind.
 • Identiteitskaarten/paspoorten/verblijfsdocumenten van beide ouders
 • Huwelijksboekje, huwelijksakte (bij huwelijk in het buitenland)
 • Erkenningsakte (als deze niet in Meeuwen-Gruitrode is opgemaakt)

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Als de ouders de geboorte niet binnen de voorziene termijn hebben aangegeven, doet de vroedvrouw aangifte.

Contact Informatie