Herinrichting doortocht Ellikom: nieuwe riolering en veiligere schoolomgeving

Begin oktober starten de gemeente Meeuwen-Gruitrode en Infrax met riolerings- en wegeniswerken in de dorpskern van Ellikom. Het centrum krijgt het komende jaar een grondige opfrisbeurt. Zo werken we aan een aangenaam dorpsplein, een veiligere schoolomgeving en een moderne riolering. Hieronder lichten we het project, de timing en de situatie tijdens de werken toe. Helemaal onderaan de pagina kan je doorklikken naar de meest recente nieuwsberichten met de laatste stand van zaken. 

HET PROJECTGEBIED

  • De Betonweg/Weg naar Ellikom vanaf het buurthuis tot en met het kruispunt naar het kerkhof
  • De schoolomgeving: de Schoolstraat vanaf de Betonweg tot het einde van de bebouwde kom
  • De Neermolenweg, de Schutterslaan (eerste gedeelte), de Brogelerweg en de Hoogmolenweg
  • Het plein voor de kerk

MEER VEILIGHEID VOOR ALLE WEGGEBRUIKERS

De heraanleg van de wegen gebeurt met de grootste aandacht voor de actieve weggebruikers en de veiligeheid van de schoolgaande kinderen. Verhoogde fietspaden en snelheidsremmende maatregelen, zoals versmalde rijstroken en vluchtheuvels, zorgen voor een moderne, goed leesbare wegopbouw met ruimte voor alle weggebruikers.

De Betonweg/Weg naar Ellikom krijgt eenzelfde indeling als de Weg naar Opitter. Aan weerszijden van de weg komt een fietspad van 1,75 meter breed. Het fietspad ligt verhoogd ten opzichte van de rijweg, zodat de fietser beter beschermd is. De rijweg behoudt twee rijstroken van elk 2,5 meter die van elkaar gescheiden worden door een (overrijdbare) middenberm. Anders dan in de Weg naar Opitter zullen de verlichtingspalen hier niet in de middenberm geplaatst worden, zodat het zwaar verkeer van Ellimetal ook na de herinrichting plaats genoeg heeft om veilig door te rijden.

Ter hoogte van het kruispunt aan het kerkhof voorzien we een vluchtheuvel op de Betonweg om het verkeer dat het dorpscentrum inrijdt, af te remmen. De bestaande stroomcabine wordt afgebroken en verplaatst, zodat de zichtbaarheid op het kruispunt vergroot en verkeer dat van het kerkhof komt veilig de Betonweg op kan rijden.

Ook in de Hoogmolenweg, Brogelerweg en Neermolenweg zullen we ten slotte de weg opnieuw aanleggen. Deze straten zullen niet wezenlijk van uitzicht veranderen, zij krijgen wel een nieuw wegdek.

Naar een veilige schoolomgeving

De schoolomgeving steken we in een nieuw jasje. Omdat in de Schoolstraat te weinig ruimte is voor aparte fietspaden, voorzien we net zoals vandaag fietssuggestiestroken op het wegdek. Aan beide kanten van de weg komen brede, verharde voetpaden. We voorzien parkeerplaatsen aan één zijde van de weg (kant oneven huisnummers) en een kiss & ridezone aan de andere zijde (kant van de schoolpoort). Het zebrapad ter hoogte van de schoolpoort zetten we extra in de kijker door de wegverharding te veranderen van asfalt in klinkers en twee bomen te planten. Samen met al deze werken vernieuwen we ook de fietsstalling zodat deze beter aansluit op de nieuwe weg.

Modern en fris kerkplein

Ten slotte zullen we ook het plein voor de kerk helemaal opnieuw aanleggen. Het plein zal in dezelfde stijl ingericht worden als elders in onze gemeente. Zo komt er bijvoorbeeld een ronde zitbank met in het midden een boom en betonnen zitelementen, zoals je die vandaag ook al aan het gemeentehuis kan vinden.

BETER WATERBEHEER DANKZIJ EEN MODERN RIOLERINGSSTELSEL

Deze herinrichting wordt aangegrepen om tegelijk ook de riolering te moderniseren.  In het volledige projectgebied komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Regenwater en afvalwater zullen straks in aparte buizen terechtkomen en afzonderlijk worden afgevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar de Abeek. Het afvalwater wordt dan weer naar het waterzuiveringsstation in Bree gevoerd.

Door regenwater en afvalwater te scheiden, verbetert de kwaliteit van het water in de Abeek, beperken we wateroverlast en optimaliseren we onze waterhuishouding. Bovendien zal de werking van de zuiveringsinstallaties verbeteren. Zo dragen we met een gescheiden rioleringsstelsel ons steentje bij aan het milieu.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Aquafin

TIMING EN VERLOOP VAN DE WERKEN

In september gaan de nutsmaatschappijen eerst aan de slag. Zij vernieuwen hun kabels en leidingen voor water, elektriciteit, gas en telecom. De werken van de nutsmaatschappijen gebeuren buiten de rijweg en zorgen nauwelijks voor hinder.

Dit is een voorlopige timing en is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.

RIOLERINGSWERKEN

De rioleringswerken starten naar verwachting in oktober. De aannemer werkt met twee rioleringsploegen: een ploeg in de Neermolenweg en een ploeg in de Brogelerweg. Zodra de rioleringswerken in deze straten zijn afgerond, naar verwachting half november, verschuiven de rioleringsploegen naar de Schutterslaan en de Betonweg/Weg naar Ellikom. Begin 2019 volgt de Hoogmolenweg, en aansluitend de Schoolstraat.

Rioleringswerken trekken als een soort trein door de straat. Stuk voor stuk wordt de bestaande verharding opgebroken. Vervolgens graaft de aannemer de sleuf om de rioleringsbuizen in te leggen, worden de huisaansluiting op de hoofdriolering gemaakt. Op het einde van de ‘rioleringstrein’ wordt de oude riolering uitgebroken en de (onder)fundering aangebracht, zodat de weg weer begaanbaar is.

WEGOPBOUW

De opbouw van de nieuwe weg gebeurt aansluitend op de rioleringswerken. Ook bij de wegopbouw hanteert de aannemer een vaste werkvolgorde:

  1. plaatsen van straatkolken
  2. betonwerken voor greppels, kantstroken en fietspaden
  3. onderlaag asfalt
  4. bestratingswerken: klinkers en betonstraatstenen
  5. toplaag asfalt, wegmarkeringen en officiële verkeersborden
  6. afwerking projectzone: bermen, straatmeubilair en groenaanleg

We streven ernaar om de Brogelerweg, Neermolenweg en Schutterslaan af te werken voor het einde van het jaar (uitgezonderd de toplaag asfalt). Hiervoor zijn we wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, het is niet mogelijk om asfalt of beton te plaatsen bij te nat of te koud weer. De nieuwe wegopbouw in de Betonweg/Weg naar Ellikom start in het voorjaar van 2019, zodra het weer het toelaat. Aansluitend volgen de Hoogmolenweg en de Schoolstraat. Ten slotte werkt de aannemer de volledige projectzone af. Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken in juli 2019 afgerond moeten zijn.

BEREIKBAARHEID EN HINDER TIJDENS DE WERKEN

Wegenwerken zoals we die in Ellikom plannen, zorgen onvermijdelijk voor hinder. Dat kunnen we niet vermijden, maar we doen er wel alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

De Betonweg/Weg naar Ellikom blijft zolang mogelijk normaal bereikbaar. Enkel in de periode dat er effectief op deze weg gewerkt wordt, zullen we het doorgaande verkeer omleiden. We voorzien dan een omleiding via de Peerderbaan of via Bree. Beperkte doorgang voor plaatselijk verkeer is in functie van de werken wel mogelijk.

 

De bereikbaarheid van de andere zijstraten is door de beperkte ruimte heel wat moeilijker. Tijdens de werken is de straat overdag zeer moeilijk of niet toegankelijk met de wagen. We proberen in de mate van het mogelijke wel te zorgen dat de opritten na de werkuren vrij zijn. Bij de glijkbekistings- en asfalteringswerken zullen de opritten een drietal weken niet met de auto bereikbaar zijn. Te voet of met de fiets (eventueel aan de hand) kan u wel altijd langs de werfzone passeren.

BLIJF OP DE HOOGTE

Op deze website kan je steeds de algemene projectinformatie en het laatste nieuws lezen. Je kan je ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief, zodat je maandelijks een update in je mailbox ontvangt.

Heb je ondertussen toch nog vragen? Dan kan je altijd contact opnemen met Lotte Thora, onze bereikbaarheidsadviseur tijdens de werken. Je kan haar bellen op 011/43 38 55 of mailen via info@doortochtellikom.be.

Contact Informatie