Crematie

Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten:

 • Begraven (ook wel teraardebestelling genoemd)
 • Cremeren

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een 'laatste wilsbeschikking'.

In deze fiche vind je uitleg over cremeren (crematie).

Voorwaarden

De crematie kan ten vroegste 24 u na het overlijden gebeuren en moet ten laatste de vijfde werkdag (zaterdag inbegrepen) na het overlijden uitgevoerd zijn.

Procedure

 • Als de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, vraagt de verantwoordelijke voor de begrafenis de crematie aan.
 • Een geneesheer aangesteld door het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode moet bevestigen dat het om een natuurlijk overlijden gaat.
 • Bij een niet natuurlijk overlijden kan enkel gecremeerd worden na vrijgave door de Procureur des Konings.

Alle begraafplaatsen beschikken over een strooiweide, een urneveld en een columbarium.

Mogelijkheden na crematie

 • As begraven binnen de omheining van de begraafplaats (urnekelder, in volle grond, bijzetting in grafkelder)
 • As verstrooien op de begraafplaats
 • As bijzetten in het columbarium
 • As verstrooien in de Belgische territoriale zee
 • As mee naar huis om daar te
   • Bewaren
   • Begraven
   • Verstrooien

Bedrag

 • Voor het leveren en plaatsen van een urnekelder: 250 euro
 • Voor het leveren en plaatsen van een columbariumnis: 38 euro
 • Concessie voor 30 jaar voor een urnekelder: 25 euro
 • Concessie voor 50 jaar voor een urnekelder: 38 euro
 • Concessie voor 30 jaar voor een columbariumnis: 25 euro
 • Concessie voor 50 jaar voor een columbariumnis: 38 euro
 • Bijzetting in een bestaand graf: gratis

Contact Informatie