College van burgemeester en schepenen

Werking

Het college vergadert in principe elke week, op maandagnamiddag vanaf 13.00 u. in de schepenzaal van het gemeentehuis. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen.

De secretaris woont de vergaderingen bij maar maakt geen deel uit van het schepencollege.
De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

Hieronder zie je de samenstelling van het schepencollege.

Burgemeester

Lode Ceyssens (CD&V)
Heidestraat 41
tel. 011 79 01 70
lode.ceyssens@meeuwen-gruitrode.be

Lode Ceyssens

Bevoegdheden:
Politie, brandweer en veiligheid, burgerloket, ruimtelijke ordening, ontwikkeling en wonen, milieu, externe communicatie

Zitdag:
Op maandag na afspraak via burgemeester@meeuwen-gruitrode.be

1ste schepen

Kurt Plessers (CD&V)
Royestraat 32
GSM 0476 43 42 39
kurt.plessers@meeuwen-gruitrode.be

Kurt Plessers

Bevoegdheden:
Sport, cultuur, sociale economie, personen met een handicap

Zitdag:
Op afspraak

2de schepen

Marco Goossens (CD&V)
Maggenstraat 12
GSM 0497 99 71 07
marco.goossens@meeuwen-gruitrode.be

Marco Goossens

Bevoegdheden:
Openbare werken, landbouw, jeugd, onderwijs, verkeer & mobiliteit

Zitdag:
Op afspraak

3de schepen

Koen Geusens (CD&V)
Dorpsstraat 57 bus 1
GSM 0486 33 29 33
koen.geusens@meeuwen-gruitrode.be

Koen Geusens

Bevoegdheden:
Financiën, personeel & organisatie, patrimonium, AGB, Duinengordel

Zitdag:
Op afspraak

4de schepen

Hanne Schrooten (CD&V)
Erfstraat 1
tel. 011 79 01 70
hanne.schrooten@meeuwen-gruitrode.be
Hanne Schrooten

Bevoegdheden:
Bibliotheek, toerisme, lokale economie, markten en kermissen, feesten en plechtigheden

Zitdag:
Op afspraak

OCMW-voorzitter en 5de schepen

Lydie Jacobs (CD&V)
Neerhovenstraat 40
tel: 089 85 64 00
GSM 0477 68 11 14
lydie.jacobs@meeuwen-gruitrode.be

Lydie Jacobs

Bevoegdheden:
Individuele hulpverlening, senioren, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking

Zitdag:
Op afspraak