Buurtbabbels/infovergaderingen

Het gemeentebestuur trekt geregeld naar de verschillende deelgemeenten voor infovergaderingen of buurtbabbels.
De onderwerpen die tijdens deze infovergaderingen of buurtbabbels aan bod komen zijn divers van aard. Het kan gaan over een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, belangrijke wegenwerken of aanpassingswerken aan gebouwen. Maar ook tal van andere thema’s kunnen aan bod komen.

Het is allerminst de bedoeling dat deze infovergaderingen en buurtbabbels 1-richtingsverkeer zijn. Het publiek kan vragen stellen met betrekking tot de aangebrachte thema’s…of over andere thema’s die van belang zijn voor de deelgemeente in kwestie. Zonder daarbij evenwel nodeloos in details of persoonlijke materies te verzanden.

Na afloop van de infovergadering/buurtbabbel trakteert het gemeentebestuur je op een drankje en kan er informeel verder gepraat worden.

Contact Informatie