Begraving

Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten

  • Begraven (ook wel teraardebestelling genoemd)
  • Cremeren

Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een 'laatste wilsbeschikking'.

In deze fiche vind je uitleg over de procedure bij begraven (teraardebestelling).

Voorwaarden

Begraven kan ten vroegste 24 u. na het overlijden gebeuren en moet ten laatste de vijfde werkdag (zaterdag inbegrepen) na het overlijden uitgevoerd zijn.

Procedure

Inwoners en personen overleden op het grondgebied van Meeuwen-Gruitrode kunnen gratis begraven worden in volle grond. Voor het begraven in een grafkelder wordt er een retributie geheven.

Iedereen die dat wenst, kan een grafconcessie (grafvergunning) verwerven. Dit is echter niet verplicht. De duur van de concessie begint te lopen vanaf de datum van de beslissing van het schepencollege.

Bedrag

  • Voor het opengraven en dichtmaken van een nieuwe grafkelder: 250 euro
  • Opengraven en dichtmaken van een bestaande grafkelder: 38 euro
  • Concessie voor 30 jaar voor een graf: 50 euro
  • Concessie voor 50 jaar voor een graf: 75 euro
  • Concessie voor 30 jaar voor een grafkelder: 50 euro
  • Concessie voor 50 jaar voor een grafkelder: 75 euro

Contact Informatie