Bedrijventerrein

In de deelgemeente Meeuwen is er een lokaal bedrijventerrein “KMO-zone Klein-Heide” gelegen langs de Weg op Bree (N76). Dit is een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s.

Daarnaast zijn er in de gemeente Meeuwen-Gruitrode nog een aantal verspreid liggende bedrijventerreinen waar hoofdzakelijk historisch gegroeide bedrijven gevestigd zijn.

Overzicht van de bedrijventerreinen in Meeuwen-Gruitrode

Locatie

Oppervlakte

Mate van gebruik

KMO-zone Klein-Heide

+/- 42 ha

Volledig ingenomen, uitgezonderd uitbreiding fase 2 (zie verder)

KMO-zone Ellimetal

7 ha

Volledig ingenomen

KMO-zone Ophovenstraat

0,8 ha

Volledig ingenomen

KMO-zone Peerderbaan

1 ha

Volledig ingenomen

KMO-zone Genitserveld

2,54 ha

Volledig ingenomen

KMO-zone Neerhoven

1,83 ha

Volledig ingenomen

KMO-zone Gijbels

1,44 ha

Volledig ingenomen

Terrein bvba Kerkhofs

0,29 ha

Volledig ingenomen

Terrein Gielissen

0,47 ha

Volledig ingenomen

Terrein Eevers

0,16 ha

Volledig ingenomen

Terrein Kerkhofs M.

1,69 ha

Volledig ingenomen

Terrein Gebr. Jaeken

0,29 ha

Volledig ingenomen

Terrein Raemen

0,33 ha

Volledig ingenomen

Terrein Moris

0,70 ha

Volledig ingenomen

 

Uitbreiding KMO-zone Klein-Heide fase 2

De laatste uitbreiding van de kmo-zone Klein-Heide is volledig benut. Sinds de toewijzing van de loten hebben we nog tal van vragen gehad van bedrijven die zich willen vestigen op de kmo-zone. Vandaar dat de gemeente Meeuwen-Gruitrode beslist heeft om een bijkomende uitbreiding te realiseren van de bestaande kmo-zone Klein-Heide.

De KMO-zone Klein-Heide wordt uitgebreid in twee richtingen. Ten eerste is er de verdere uitbreiding richting Meeuwen centrum (6 ha). Daarnaast is er een uitbreiding voor de Altez Group richting Bree. De uitbreiding in de richting van Meeuwen centrum kadert enerzijds in functie van de uitbouw van het bedrijf Jansen nv en anderzijds in de vestiging van nieuwe bedrijven.

Ten oosten van Altez zal de industriezone circa 2 hectare uitgebreid worden, waardoor de totale oppervlakte van het bedrijf circa 8 hectare groot wordt. De uitbreiding van 1,5 ha ter hoogte van GWL zal de toekomst van dit bedrijf veiligstellen.

KMO-zone Klein Heide

Stand van zaken

Om de uitbreiding te kunnen realiseren werden volgende stappen reeds afgerond.

  • Goedkeuring ruimtelijk uitvoeringsplan “kmo-zone klein-heide fase 2” op 12 december 2013
  • Onteigeningsmachtiging 25 april 2014
  • Onderhandse aankoop 17 percelen (van de 21) 25 september 2014

Als de gronden in eigendom zijn van de gemeente kan gestart worden met de aanleg van de infrastructuur en kan de toewijzing gebeuren.

Kandidaat koper

Bent je geïnteresseerd dan kan je een vragenlijst invullen en bezorgen aan de dienst ruimtelijke ordening. Hier worden alle aanvragen verzameld en de kandidaat kopers worden na de verwerving van de gronden uitgenodigd voor een gesprek.

Contact Informatie