Autonoom Gemeentebedrijf

In 2011 richtte onze gemeente het ‘Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Meeuwen-Gruitrode’ op. Dat is een extern verzelfstandigd bedrijf van de gemeente dat over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt.

Het AGB brengt een aantal voordelen met zich mee: zo kan de BTW geoptimaliseerd worden en is er een vlottere interne besluitvorming.

Wat betekent dat precies voor onze burgers?
Voortaan krijgt iedereen die een zaal huurt in het sportcentrum of de culturele gebouwen, een factuur vanuit het AGB. De procedure van het verhuur van onze openbare gebouwen blijft daarbij ongewijzigd.

Contactinformatie