Algemene info

Sport: Ook jij hebt er mee te maken

Je vraagt je natuurlijk af hoe dit kan?! Je bent misschien helemaal niet bij een vereniging en je doet helemaal niet aan sport. En toch zou je mee bepalen wat er in je gemeente gebeurt op sportgebied!

Even verklaren. Elke inwoner van Meeuwen-Gruitrode is zoals elke Belg verplicht om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Doordat je een stem uitbrengt, krijgen bepaalde personen de gelegenheid om lid te worden van de Gemeenteraad. Uit de Gemeenteraad worden dan weer schepenen verkozen. De schepen van Sport zal het beleid in de gemeente op sportief vlak gaan bepalen.

De schepen zal dit natuurlijk niet alleen gaan doen. Om een goed beleid te kunnen voeren, moet hij rekening houden met de wensen en noden van de sportbeoefenaars. Hij zal advies gaan inwinnen bij de Sportraad. In de Sportraad zetelen afgevaardigden van alle sportverenigingen die vrijwillig bij dit adviesgevend orgaan willen aansluiten.

M.a.w. alle clubleden kunnen via hun sportafgevaardigde hun mening geven aan de Sportraad. De Sportraad zal deze dan weer overbrengen aan het Beleid (de schepen van Sport). Niet alleen afgevaardigden van verenigingen maar ook privé-instanties of organisaties die willen participeren zijn welkom.

Door de jaren werden er in onze gemeente een aantal sportaccommodaties gerealiseerd, die door het Bestuur beheerd  werden.  Om voor het Gemeentebestuur deze zware taak te verlichten werd de VZW Sportcentra opgericht.  Vanaf 01.01.2013 werd door het Gemeentebestuur beslist dat deze taak wordt overgenomen door het Autonoom Gemeentebedrijf Meeuwen-Gruitrode, voornamelijk o.w.v. BTW-recuperatie.

Om het beleid te kunnen realiseren en een goed beheer te kunnen doen om alzo de sporters weer van dienst te zijn, hebben zowel de schepen, als de Sportraad personen nodig die de opdrachten uitvoeren. 

Dienst Vrije Tijd, sport

De Dienst Vrije Tijd, sport, heeft als kerntaak zoveel mogelijk inwoners van de gemeente zo regelmatig mogelijk te laten sporten en dit op ieders belevingsniveau (zowel recreatief als competitief) in kwaliteitsvolle omstandigheden (dankzij goede infrastructuur en met goede begeleiding) en met vrijwaring van de integriteit van de sport (fair play, antidoping, preventie via sport).

De Dienst Vrije Tijd, sport, promoot haar eigen initiatieven, activiteiten van clubs, landelijke en provinciale campagnes, steeds in overleg met de sportraad. Voorts coördineert de dienst het sportgebeuren in de gemeente. Daarnaast probeert ze de samenwerking tussen clubs te bevorderen en coördineert ze het gebruik van de sportinfrastructuur.

Het gemeentebestuur, de Vaste Commissie van Advies (VCA) voor sport, de sportraad, de sportverenigingen, de private sportinstellingen en de bevolking werken actief samen om mensen zoveel mogelijk te laten sporten.

AGB Meeuwen-Gruitrode:
De AGB Meeuwen-Gruitrode zorgt voor de exploitatie, het beheer en de animatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
Voorzitter: Koen Geusens

Algemeen sportsecretariaat:
Dienst Vrije Tijd, sport
Kerkplein 1,
3670 Meeuwen-Gruitrode.
tel. 011 79 39 33
sport@meeuwen-gruitrode.be

Openingsuren Dienst Vrije Tijd, sport
- van maandag tot donderdag van 08.00 tot 17.00 u. en vrijdag van 08.00 tot 16.00 u.

Buiten deze uren kan je terecht bij de toezichters:
- van maandag tot en met vrijdag van 08.00-24.00 u.
- in de weekends in functie van de activiteiten.

Openingsuren sportcentrum:
van maandag tot en met zaterdag:
Indoor 1: van 08.00 - 24.00 u.
Indoor 2: van 08.00 - 24.00 u.

zondag:
Indoor 1: in functie van de aanvragen
Indoor 2: in functie van de aanvragen

De Vaste Commissie van Advies voor sport (VCA)

Het bedrijf wordt bijgestaan door een Vaste Commissie van Advies voor sport voor het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur van Meeuwen-Gruitrode.

De Vaste Commissie van Advies kan autonoom adviezen uitbrengen over de aspecten die de commissie wenst. De Raad van Bestuur of het Directiecomité kunnen de Vaste Commissie van Advies voor specifieke adviezen verzoeken. Teven krijgt deze commissie de bevoegdheid over de toepassing en invulling van het huishoudelijk reglement en het reglement voor het organiseren van een bijzondere activiteit met uitzondering van de tariefbepalingen.

De Vaste Commissie van Advies wordt, onder voorzitterschap van de bevoegde schepen zonder stemrecht, samengesteld als volgt in elke sector apart:

 • het bestuur van de betrokken adviesraad, eventueel aangevuld met:
 1. toegetreden leden op basis van een gemeentelijke erfpacht;
 2. deskundigen: dit zijn personen met interesse/competentie in het gemeentelijk sportgebeuren
 3. Diensthoofd

Huidige samenstelling van de VCA

Het bestuur van de sportraad

 • Corstjens Guido
 • Fraiponts Inge
 • Kusters Freddy
 • Loos Frank
 • Loos Jan
 • Paesen Jaak
 • Schepers Jos
 • Schouteden Jos
 • Steensels Guido
 • Vanwezemael Hilde
 • Achten Jos
 • Willems Guido
 • Pepermans Andy

Aangevuld met volgende deskundigen

 • Doumen Gert
 • Geusens Mathieu
 • Limerkens Robert
 • Schrooten Kristel

Toegetreden leden op basis van een gemeentelijke erfpacht

 • Salimans Jean

Onder voorzitterschap van de bevoegde schepen zonder stemrecht

 • Plessers Kurt

Diensthoofd zonder stemrecht

 • Smeets Carine

Praktisch

Iedereen die meer info wenst over de werking kan steeds terecht op het secretariaat:

Dienst Vrije Tijd, sport, Kerkplein 1, 3670 Meeuwen-Gruitrode

tel. 011 79 39 33

e-mail: sport@meeuwen-gruitrode.be

Contact Informatie