Afvalophaling en diftar

De huisvuilophaling praktisch

Voor het sorteren van huisvuil kan je gebruik maken van:

  • Een grijze huisvuilcontainer (restfractie)
  • Een groene GFT-container (GFT: groente-, fruit- en tuinafval)
  • Blauwe PMD-zakken (PMD: Plastic flessen, Metalen verpakkingen en Drankkartons)
  • Eender welke plastic zak voor wat betreft de textielinzameling

Maandag is de vaste ophaaldag in onze gemeente (indien de maandag een feestdag is, de volgende zaterdag).
De PMD-zak en GFT-container worden tweewekelijks ingezameld, de huisvuilcontainer afwisselend met de PMD-zak en GFT-container.

PMD-zakken kan je aankopen in vele supermarkten en buurtwinkels.

Papier en karton

Het papier en karton wordt maandelijks huis-aan-huis ingezameld. Het papier en karton dient goed samengebonden (of in een doos) aan de straat gezet te worden. 

De inzameling van papier en karton is gratis.

De inzameling gebeurt - afhankelijk van de deelgemeente - door lokale verenigingen of private ophaalfirma’s:

1. Deelgemeente Meeuwen

Het papier en karton in de deelgemeente Meeuwen wordt ingezameld door muziekvereniging De Heibloem (afwisselend met de voetbalvereniging KSK Meeuwen), en dit op de laatste vrijdag of zaterdag van de maand.
Deze ophaaldata worden in de ophaalkalender aangeduid als ophaalronde C.
De vereniging start steeds op vrijdag om 18.00 u. met de ophaalronde. De inwoners van Meeuwen moeten hun papier en karton ten laatste op vrijdag vóór 18.00 u. buiten plaatsen.
In de maanden juli en december wordt in de deelgemeente Meeuwen géén papier en karton huis-aan-huis ingezameld.
Ook zamelt muziekvereniging De Heibloem papier en karton in door middel van de vast opgestelde containers in de Gruitroderbaan.

2. Deelgemeente Gruitrode

In Gruitrode zamelt de Koninklijke Harmonie ‘Onder Ons’ het papier en karton in door middel van de vast opgestelde papiercontainers aan de nieuwe harmoniezaal in de Groenstraat in Gruitrode (naast de voetbalterreinen).

Verder wordt in Gruitrode het papier en karton ook huis-aan-huis door een private ophaler ingezameld, en dit op de vierde maandag van iedere maand; deze ophaling vind je in de ophaalkalender terug als ophaalronde B.

3. Deelgemeente Neerglabbeek

In Neerglabbeek wordt het papier en karton huis-aan-huis ingezameld door de Koninklijke Fanfare St. Hubertus, en dit op de laatste zaterdag van iedere maand. Deze ophaling vind je in de ophaalkalender terug als ophaalronde B.

4. Deelgemeenten Wijshagen en Ellikom

Het papier en karton wordt huis-aan-huis ingezameld op de vierde maandag van iedere maand, en dit door een private ophaler. Deze ophaling vind je in de ophaalkalender terug als ophaalronde B.

Papierophaling

De bovenvermelde verenigingen van Meeuwen-Gruitrode werken mee aan de inzameling van papier en karton, hetzij via een huis-aan-huis-inzameling, hetzij door middel van vast opgestelde papiercontainers. Wist je dat je de deze verenigingen steunt wanneer je hen je papier en karton ter beschikking stelt? Vermits deze verenigingen vergoed worden op basis van de ingezamelde hoeveelheden, kan je doosje papier wel degelijk een verschil maken… .

Textiel

Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door het Kringloopcentrum Maasland, op onderstaande dagen:

  • maandag 21 december

Het textiel mag in eender welke plastic zak aan de straat aangeboden worden.
De inzameling van textiel is gratis.

Grof vuil

Grof vuil wordt éénmaal per maand huis-aan-huis ingezameld. Deze ophaling moet aangevraagd worden via www.limburg.net of telefonisch 0800 90 720.
Een ophaling van grof vuil kost € 20 en wordt verrekend via de diftarrekening (zie 'De facturatie van je huisvuilophaling' hieronder).

In de ophaalkalender vind je makkelijk de verschillende ophaaldata voor de verschillende fracties terug. Een op te halen fractie mag pas na zonsondergang van de dag voorafgaand aan de dag waarop de inzameling zal plaatsvinden en uiterlijk om 06.00 u. 's ochtends van de dag van de inzameling, buitengeplaatst worden.

De facturatie van je huisvuilophaling

Ieder huisgezin beschikt over een grijze huisvuilcontainer en een groene GFT-container. Indien je een nieuwe woning betrekt (of indien er toch geen containers bij de woning aanwezig zijn) zorgen onze diensten voor de levering van een nieuw stel containers.

Op het ogenblik dat je domiciliëring in de gemeente door onze dienst bevolking wordt geregistreerd, activeren wij eveneens je huisvuilcontainers. Beide containers zijn aan de onderzijde van de stootrand voorzien van een elektronische chip, die een correcte weging en facturatie van de door jou aangeboden afvalstoffen mogelijk maakt. Enkel het afval dat daadwerkelijk uit de container valt, wordt doorgerekend.

Nadat je huisvuilophaling geactiveerd werd, ontvang je een betalingsuitnodiging van € 37,50, je 'diftarrekening' wordt geopend. Het gestorte bedrag dient als voorafbetaling voor het leegmaken van je containers én voor de aanvoer van afvalstoffen op het recyclagepark (zie 'recyclagepark' voor meer info). De eerste lediging van elke container gebeurt gratis.

Het afval wordt door de ophaalwagen gewogen en doorgerekend tegen kiloprijs:

Huisvuil (grijze container):     € 0,18/kg + € 0,70/lediging 
GFT-afval (groene container):     € 0,10/kg


Wanneer het saldo van je diftarrekening tot minder dan € 11,25 gedaald is, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging met de vraag om € 37,50 bij te storten. Deze nieuwe betalingsuitnodiging geeft ook weer welke hoeveelheden restfractie en GFT werden meegegeven en hoeveel ledigingen tot dan toe plaatsvonden.

Heb je verder nog vragen over je factuur?
Neem dan contact op met de dienst diftar van onze afvalintercommunale Limburg.net, op het gratis nummer 0800 90 720

De rode kaart...of de rode sticker

De ophalers kunnen een rode kaart tussen het deksel van je container(s) steken wanneer:

  • Er verkeerde afvalstoffen in de container geworpen worden
  • De elektronische chip defect is
  • Het saldo van uw diftarrekening uitgeput is

Bevat je PMD-zak verkeerde afvalstoffen, dan zullen de ophalers een rode sticker plakken met vermelding van de correcte sorteerregels.

Bij problemen met de chip of diftarrekening, neem je contact op met de dienst Diftar van de afvalintercommunale Limburg.net, tel. 0800 90 720

Wanneer je verhuist...

Wanneer je verhuist, dien je voor je vertrek contact op te nemen met de afvalintercommunale Limburg.net voor de afsluiting van je diftarrekening. Je rekening wordt geblokkeerd, de volgende bewoner van je woning kan de container(s) niet op jouw kosten laten leegmaken. Het resterende bedrag op je diftarrekening zal teruggestort worden op je persoonlijke bankrekening. Het kan een aantal weken duren vooraleer je het saldo terug hebt ontvangen.

De sorteerregels

De sorteerregels zijn terug te vinden in de ophaalkalender.

De inwoners van Ellikom en Wijshagen kunnen de sorteerregels van het Optimo-project terug vinden in een aparte ophaalkalender. 

Contact Informatie