Adresverandering

Verander je van adres (verhuis je) dan moet je daarvan aangifte doen bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven. 

De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid. 

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

 • Je doet aangifte bij de dienst Bevolking, binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.
 • De wijkinspecteur van politie (wijkagent) controleert de aangifte.
 • Na deze vaststelling krijg je een brief (uitnodiging) om je op de dienst Burgerzaken aan te bieden voor de wijziging van je identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van de wagen.
 • De dienst Burgerzaken wijzigt je adres op de chip van de identiteitskaart. (Dit gebeurt via het intikken van de PIN-code.). Bovendien wordt het inschrijvingsbewijs van de wagen aangepast.

voor niet-Belgen 

 • Indien het een eerste inschrijving in België betreft, moet je eerst contact nemen met de dienst vreemdelingen van de gemeente. De loketbediende bezorgt je dan een lijst met documenten die je nodig hebt voor de inschrijving. 

Meebrengen

Bij de aanvraag/aangifte:

 • Identiteitskaart van een meerderjarig gezinslid. 

Na bezoek wijkinspecteur breng je mee naar de dienst Burgerzaken (of dienst Vreemdelingen):

 • Alle documenten vermeld op de uitnodiging (van alle leden van het gezin)
     • De identiteitskaart
     • Het inschrijvingsbewijs van de voertuigen

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Je verhuist naar het buitenland 

Je brengt de dienst Burgerzaken kort voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte. Je brengt de dienst Burgerzaken op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland.

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

De dienst Burgerzaken past je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats. 

Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Ben je niet meer in bezit van je pin- en pukcode, dan moet je een nieuwe code aanvragen. Je kan deze codes persoonlijk aanvragen aan de loketten van de dienst Burgerzaken. Daar kan je na ongeveer 2 weken de nieuwe codes komen ophalen.

Contact Informatie