Vanaf 18/4: Wegenwerken in Meeuwen-Gruitrode

31
mrt
2017

Jaarlijks voorziet het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode middelen voor het onderhoud van de gemeentewegen. Dit jaar wordt er specifiek aandacht besteed aan enkele straten in Wijshagen. 

De wegenwerken starten niet - zoals eerder vermeld - op 3 april maar op dinsdag 18 april.

In de Naald-, Larken-, Denappel- en Dennenstraat worden de watergreppels plaatselijk hersteld. In de Ven-, Tuin-, Neer- en Dennenstraat worden ze volledig vernieuwd. In de Tuin-, Neer- en Dennenstraat wordt de weg versmald van 6 naar 5 meter. In alle vernoemde straten wordt bovendien het asfalt vernieuwd en de huistoegangen en bermen aangepast. De werken gaan begin april van start en zullen 35 werkdagen in beslag nemen. Plaatselijk verkeer is tijdens de werken altijd mogelijk.

BELANGRIJKE MEDEDELING!

De huistoegangen in de Tuin-, Neer-, en Dennenstraat in Wijshagen worden aangepast in grijze klinkers (0,5 meter).
Wanneer u liever uw eigen materiaal gebruikt. Gelieve ons hiervan op de hoogte brengen via info@meeuwen-gruitrode.be of tel. 011 79 01 70

Daarnaast zijn er nog wegenwerken in enkele andere straten in Meeuwen-Gruitrode.

Hierbij gaat het dan over het affrezen van de huidige asfalt en aanleg van nieuw asfalt in de Klein-Gestelstraat en Rooierlee. Daarnaast wordt het asfalt plaatselijk hersteld in de Broekkantstraat, Gestelstraat en een zijweg van de Weg naar As.  Ook worden de watergreppels plaatselijk hersteld in de Broekkantstraat en Klein-Gestelstraat.

Alle werken zijn terug te vinden op www.meeuwen-gruitrode.be/wegenwerken-uitvoering-2017