Politiereglementen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via 'aanplakking' aan het gemeentehuis.

Dit is niet meer van deze tijd en daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist dat dit vanaf 1 januari 2014 enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente in kwestie.

Het decreet (artikel 178) is niet gewijzigd, dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan. De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan tenzij het anders bepaald is.

Permanente politiereglementen

- Politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (afvalreglement).
Bekendmaking: 15 december 2014

- Politiereglement betreffende de invoering van een tonnagebeperking tot 5 Ton in een gedeelte van de Lommerstraat en de Brogelerweg.
Bekendmaking: 15 december 2014

- Politiereglement betreffende de wijziging verkeerssituatie in de Muisvenstraat.
Bekendmaking: 15 december 2014

- Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van een inhaalverbod op de N730 - Weg naar As
Bekendmaking: 29 januari 2015

- Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van een snelheidsbeperking van 70 km/u op de N719 - Weg naar Helchteren
Bekendmaking: 29 januari 2015

- Politiereglement inzake het invoeren van een parkeerzone voor de schoolbus in de Beemdstraat
Bekendmaking: 30 april 2015

- Politiereglement betreffende de invoering van een tonnagebeperking tot 5 Ton in de Heerstraat
Bekendmaking: 30 april 2015

- Politiergelement houdende verkeersbeperkende maatregelen in Meeuweneinde en Gielisheide
Bekendmaking: 29 oktober 2015

- Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Bekendmaking: 26 november 2015

- Wijziging verkeerssituatie in Bosdijkstraat, Lijsterstraat, Luythegge, Olmenstraat, Opstraat en gedeelte fietsroutenetwerk tussen knooppunt 34 en zijweg Ophovenstraat.
Bekendmaking: 28 januari 2016

- Wijziging verkeerssituatie in zijweg Ophovenstraat (fietsroutenetwerk)
Bekendmaking: 28 april 2016

- Wijziging verkeerssituatie op het gedeelte van het fietsroutenetwerk tussen de Rietenstraat en de Wijshagerkiezel
Bekendmaking: 27 oktober 2016

Tijdelijke politiereglementen

2017

- Politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de organisatie van een vuurwerk in het centrum van Gruitrode op 2 januari 2017
Bekendmaking: 19/12/2016

- Politieverordening op het verkeer in de Genitsstraat naar aanleiding van het evenement op 21 januari 2017
Bekendmaking: 19/12/2016

- Politiereglement op het verkeer tijdens de paddenoverzetactie in de Gestelstraat, Bullenstraat en de Brogelerweg vanaf 1 februari 2017 tot en met 9 april 2017
Bekendmaking: 09/01/2017

- Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van een motorcross op 11 februari 2017
Bekendmaking: 16/01/2017

- Tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de carnavalsoptocht op zondag 19 maart 2017 in de deelgemeente Meeuwen
Bekendmaking: 23/01/2017

- Politiereglement naar aanleiding van de actie 'super Vince' op 25 februari 2017
Bekendmaking: 20/02/2017

- Politieverordening op het verkeer ter gelegenheid van een Duinentocht voor ruiters en menners op zondag 5 maart 2017
Bekendmaking: 20/02/2017

- Politiereglement op het verkeer tijdens een schietwedstrijd op zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 in deelgemeente Ellikom
Bekendmaking: 13/03/2017

- Tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van het Dorpsfeest op zondag 28 mei 2017
Bekendmaking: 13/03/2017

Contact Informatie